W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zmiany ustawień plików cookie można dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów na naszej stronie "Polityka plików cookie".

Lekarze

Portal Personelu


Logowanie do Portalu Personelu
Regulamin korzystania z Portalu Personelu Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (PDF)
Instrukcja procesu aktywacji użytkowników do Portalu Personelu POWNFZ (PDF)
Instrukcja korzystania z Portalu Personelu w zakresie przydzielania zakresów numerycznych dla recept białych (PDF)
zał.1 Wniosek o zmianę hasła do Portalu Personelu (DOC)

 

Umowa z NFZ na wystawianie recept refundowanychPodkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że lekarze, lekarze dentyści, z którymi Fundusz nie zawarł umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarze, lekarze dentyści, którzy są zatrudnieni lub wykonują zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, mogą zawierać umowy upoważniające do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.
Umowa ta, zawierana pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie, a lekarzem lub felczerem, nie będącym lekarzem lub felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, uprawnia do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania. Zawarcie umowy zobowiązuje lekarza do przestrzegania warunków umowy.
Przedmiotem umowy jest:
1) wystawianie refundowanych recept pro auctore, pro familiae;
2) wystawianie refundowanych recept w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej;
3) wystawianie refundowanych recept w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej;
4) wystawianie refundowanych recept w ramach grupowej praktyki lekarskiej;
5) wystawienie refundowanych recept w ramach zakładu opieki zdrowotnej;
6) wystawienie refundowanych recept w punkcie felczerskim.
W zależności od przedmiotu umowy, do złożonego wniosku (Zał.1) lub Formularza zgłoszenia/aktualizacji (Zał.2) należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów stanowiących załączniki do umowy wyszczególnione poniżej: umowa upoważniająca do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom:
pro auctore, pro familia:
prawo wykonywania zawodu lekarza (wszystkie strony z dokonanymi wpisami); w indywidualnej/indywidualnej specjalistycznej/grupowej praktyce lekarskiej:
prawo wykonywania zawodu lekarza (wszystkie strony z dokonanymi wpisami);
zaświadczenie o wpisie do rejestru OIL;
zaświadczenie o nadaniu podmiotowi numeru REGON;
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
w zakładzie opieki zdrowotnej:
prawo wykonywania zawodu lekarza (wszystkie strony z dokonanymi wpisami);
zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej o zatrudnieniu lekarza;
decyzję o wpisie do rejestru zakładu opieki zdrowotnej;
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
zaświadczenie o nadaniu podmiotowi numeru REGON; w punkcie felczerskim:
prawo wykonywania zawodu felczera (wszystkie strony z dokonanymi wpisami).

Poprawnie wypełniony wniosek (Zał.1) lub formularz zgłoszenia/aktualizacji danych (Zał.2) wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w: Biurze Podawczym Podkarpackiego OW NFZ: 35-032 Rzeszów , ul. Zamkowa 8, pok. 12

Podpisanie umowy odbywa się w:
siedzibie POW NFZ: Rzeszów , ul. Zamkowa 8, pok. 203, tel. 017/ 86 04 186,-281,-285

Pliki do pobrania:

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2019
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów