W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zmiany ustawień plików cookie można dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów na naszej stronie "Polityka plików cookie".
Dział dla pacjentów
Dział dla świadczeniodawcy
Dział dla farmaceutów i lekarzy
 • Gdzie się leczyć
 • Infolinia MZ
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Dyrektywa transgraniczna
 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia
 • Statystyka JGP
 • ZIP
 • Dołącz do ZIP
 • Gdzie się leczyć
 • Infolinia MZ
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Dyrektywa transgraniczna
 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia
 • Statystyka JGP
 • ZIP
 • Dołącz do ZIP

Aktualności

Strona archiwalna stan na dzień 26 października 2015 r

 

 

Bezpłatna, całodobowa infolinia dla pacjentów Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: 800 804 009

       Szybka Terapia Onkologiczna - wykaz placówek realizujących szybką terapię onkologiczną

         Wykaz Świadczeniodawców  - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna  (PDF)

         Wykaz Świadczeniodawców  Leczenie Szpitalne (PDF)

 

Szybka terapia onkologiczna - informacje dla świadczeniodawców


W związku z pojawiającymi się w sieci Internet stronami internetowymi przypominającymi w nazwie stronę Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, informujemy,  że jedyną oficjalną stroną internetową oddziału jest http://www.nfz-rzeszow.pl
Oddział nie odpowiada za treści umieszczone na innych stronach o podobnie brzmiących nazwach, nie ma również powiązań z podmiotami, do których te strony należą.

System eWUŚ - zobacz więcej

Drugi komunikat w sprawie przekazywania przez świadczeniodawców do POW NFZ podpisanych aneksów dot. podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

| 2015-10-19, Violetta Tyczyńska, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie |

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie informuje wszystkich Świadczeniodawców, którzy otrzymali aneksy dot. przekazania dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, że podpisanie w/w aneksu w systemach informatycznych POWNFZ będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków :

 1. odesłaniu 1 egz. aneksu do umowy, podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy;
 2. przekazaniu wraz z aneksem kopii porozumienia określającego sposób podziału środków na podwyżki, zawartego z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u Świadczeniodawcy- ten wymóg dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, u których działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;
 3. przekazaniu sposobu miesięcznego podziału środków finansowych wraz z  pozytywną opinią wystawioną  przez upoważnionego przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych - ten wymóg dotyczy wszystkich świadczeniodawców, u których nie działają związki zawodowe pielęgniarek i położnych, zrzeszające wyłącznie pielęgniarki i położne;

 

WAŻNE !!!

W sytuacjach wyjątkowych, gdy Świadczeniodawcy  nie  udało  się  zawrzeć  porozumienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego komunikatu, albo Świadczeniodawca nie uzyskał pozytywnej opinii Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (uzyskał negatywną opinię), o której mowa pkt 3 niniejszego komunikatu, przekazuje on do Oddziału Funduszu:
- podpisany aneks do umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego komunikatu;
- dokument porozumienia, które nie zyskało pozytywnej opinii związków zawodowych, albo negatywną opinię Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych;
- dokument określający sposób podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, ustalony przez samego Świadczeniodawcę.

Informujemy wszystkich świadczeniodawców, że bezzwłoczne przekazanie w/w dokumentów, pozwoli na wygenerowaniu Państwu elektronicznej wersji aneksu i pozwoli na przygotowanie przez POW NFZ kolejnych aneksów wynikających ze zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Komunikat dotyczący nowej wersji słowników kodów grup zawodowych

| 2015-07-21, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej wersji słowników kodów grup zawodowych i specjalności personelu  a zwłaszcza o personel będący w trakcie specjalizacji bądź z I stopniem specjalizacji , prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu.

Treść komunikatu (PDF)Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

| 2015-07-14, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu.

Przekodowanie odbędzie się przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę wstępnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udostępniony świadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 r.

Instrukcja Portal Świadczeniodawcy  - dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń za wyjątkiem uzdrowisk:

Instrukcja dla świadczeniodawców (PDF)

 

Instrukcja Portal SZOI – dotyczy tylko lecznictwa uzdrowiskowego:

Instrukcja dla świadczeniodawcy – uzdrowiska (PDF)

 

[1] Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)


Komunikat

| 2014-12-03, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

Uprzejmie informujemy, że informacje dla świaczeniodawców dotyczące organizacji i finansowania świadczeńopieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "pakietu onkologicznego" udzielają następujące osoby:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń i Obłsugi Umów

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Izabela Markiewicz Izabela.markiewicz@nfz-rzeszow.pl 178604184

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Agnieszka Kruk agnieszka.kruk@nfz-rzeszow.pl 178604104

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Paweł Wojtowicz paweł.wojtowicz@nfz-rzeszow.pl 178604123

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Lilianna Fidor lilianna.fidor@nfz-rzeszow.pl 178604160

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Anna Chłanda anna.chlanda@nfz-rzeszow.pl 178604243

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Elżbieta Ożdzyńska elzbieta.ozdzynska@nfz-rzeszow.pl 178604158

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Wyrobów Medycznych (środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne)
    Bożena Kloc bozena.kloc@nfz-rzeszow.pl 178604197

Wydział Gospodarki Lekami
    Annetta Ossowska-Bieniek annetta.ossowska@nfz-rzeszow.pl 178604179

Wydział Informatyki (zmiany techniczne związane z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego)
    Iwona Kurc iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl 178604105
    Katarzyna Dyrak katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl 178604124


 

śr 29 Lip
2015
Komunikat dotyczący postępowania konkursowego 09-15-000030/POZ/0113/6

W związku ze stwierdzeniem błędu krytycznego uniemożliwiającego przygotowanie wniosku o zawarcie umowy oraz jego naprawą Świadczeniodawcy, którzy pobrali już definicję postępowania konkursowego..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
wt 28 Lip
2015
KOMUNIKAT dotyczący nowej funkcjonalności na stronie internetowej: „Zgłoś nieprawidłowość” Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w sierpniu br. planowane jest uruchomienie nowej funkcjonalności „Zgłoś nieprawidłowość”, dostępnej dla wszystkich pacjentów..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
pt 24 Lip
2015
Komunikat dotyczący ogłoszenia nowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do końca 2015

Informacja kierowana jest do podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do końca 2015 r. W nawi..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
pt 24 Lip
2015
KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż z uwagi na wprowadzenie nowego słownika grup zawodowych traci z dniem dzisiejszym ważność postęp..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
pt 24 Lip
2015
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

dotyczy: programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym (załącznik B.45) oraz programu leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopaty..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
śr 22 Lip
2015
Harmonogram postoju mammobusów (lipiec)

POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI01.07.2015 rok Mammobus stacjonuje w Ropczycach obok Straży Pożarnej przy ulicy Św. Floriana 6 w godz. 9-1702.07.2015 rok Mammobus stacjonuje w Ropczycach obok Straży Poża..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
wt 21 Lip
2015
Praktyki w administracji rządowej

Oferty praktyk dla studentów Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy s..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
wt 21 Lip
2015
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NOWEJ WERSJI SŁOWNIKÓW KODÓW GRUP ZAWODOWYCH

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej wersji słowników kodów grup zawodowych i specjalności personelu  a zwłaszcza o personel będący w trakcie specjalizacji bądź z I stop..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
pn 20 Lip
2015
KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW

KOMUNIKAT DO ŚWIADCZENIODAWCÓW Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowiew związku z trwającym okresem wakacyjnym przypomina o konieczności wł..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
pn 20 Lip
2015
KOMUNIKAT DLA OSÓB WYPOCZYWAJACYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w przypadku nagłego zachorowania możecie Państwo uzyskać pomoc medyczną w dowolnej placówc..

Autor: Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Jesteś na stronie: 6 | Zmień stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 47

Kontakt z Oddziałem i Punktami Informacyjnymi

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2019
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów