W ramach naszej strony internetowej stosujemy pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zmiany ustawień plików cookie można dokonać w dowolnym momencie. Więcej szczegółów na naszej stronie "Polityka plików cookie".
Świadczeniodawcy

Aktualności

Komunikat dotyczący nowej wersji słowników kodów grup zawodowych

| 2015-07-21, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi nowej wersji słowników kodów grup zawodowych i specjalności personelu  a zwłaszcza o personel będący w trakcie specjalizacji bądź z I stopniem specjalizacji , prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego komunikatu.

Treść komunikatu (PDF)


Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

| 2015-07-14, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu.

Przekodowanie odbędzie się przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę wstępnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udostępniony świadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 r.

 

Instrukcja Portal Świadczeniodawcy  - dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń za wyjątkiem uzdrowisk:

Instrukcja dla świadczeniodawców (PDF)

 

Instrukcja Portal SZOI – dotyczy tylko lecznictwa uzdrowiskowego:

Instrukcja dla świadczeniodawcy – uzdrowiska (PDF)

 

[1] Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)

 

Komunikat

 

| 2014-12-03, Grażyna Hejda, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie|

Uprzejmie informujemy, że informacje dla świaczeniodawców dotyczące organizacji i finansowania świadczeńopieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "pakietu onkologicznego" udzielają następujące osoby:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń i Obłsugi Umów

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Izabela Markiewicz Izabela.markiewicz@nfz-rzeszow.pl 178604184

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Agnieszka Kruk agnieszka.kruk@nfz-rzeszow.pl 178604104

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Paweł Wojtowicz paweł.wojtowicz@nfz-rzeszow.pl 178604123

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Lilianna Fidor lilianna.fidor@nfz-rzeszow.pl 178604160

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Anna Chłanda anna.chlanda@nfz-rzeszow.pl 178604243

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Elżbieta Ożdzyńska elzbieta.ozdzynska@nfz-rzeszow.pl 178604158

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Wyrobów Medycznych (środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne)
    Bożena Kloc bozena.kloc@nfz-rzeszow.pl 178604197

Wydział Gospodarki Lekami
    Annetta Ossowska-Bieniek annetta.ossowska@nfz-rzeszow.pl 178604179

Wydział Informatyki (zmiany techniczne związane z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego)
    Iwona Kurc iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl 178604105
    Katarzyna Dyrak katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl 178604124

 

Komunikat w sprawie e-dokumentów

| 2014-11-07, Krzysztof Wróbel Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie|

Podkarpacki Oddział Wojewódzki przypomina, że od początku 2014 roku istnieje możliwość przedstawienia dokumentów rozliczeniowych za zrealizowane od początku 2014 roku świadczenia zdrowotne w formie e-dokumentu  za pomocą Portalu Świadczeniodawcy.

Zachęcamy do korzystania z tej formy rozliczeń, która niesie wiele korzyści dla Świadczeniodawców, w tym między innymi:

  • Wysyłanie do POW NFZ dokumentów rozliczeniowych w każdej chwili, 24 godziny na dobę
  • Skrócenie czasu realizacji e-faktury od chwili jej wystawienia – wcześniejsza data wpływu powoduje przyspieszenie terminu otrzymania zapłaty
  • Ograniczenie kosztów administracyjnych Świadczeniodawcy związanych z koniecznością drukowania i dostarczenia faktury do odbiorcy. Świadczeniodawca otrzymuje potwierdzenie wpływu e-dokumentu do POW NFZ widoczne w Portalu Świadczeniodawcy
  • Bezpieczeństwo przesyłki – w porównaniu do tradycyjnej faktury znika ryzyko niedostarczenia przesyłki
  • Możliwość dołączenia do e-faktur wymaganych załączników w postaci skanów pism, decyzji, poświadczeń itp.
  • Ograniczenie ilości błędów – automatyczna weryfikacja e-faktury zmniejsza ilość ewentualnych nieprawidłowości
  • Łatwość przetwarzania i przechowywania e-faktur
  • Przekazywane przez Świadczeniodawcę e-dokumenty nie muszą zawierać podpisu elektronicznego

Zachęcamy wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania świadczeń w formie e-dokumentu.

Uwaga – przesyłanie rozliczeń w formie pliku REF nie jest równoznaczne z fakturą elektroniczną i w takim przypadku konieczne jest przesyłanie dokumentów papierowych.


Brak wiadomości.

© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2019
Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW Rzeszów