logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej

Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej (Podstawy prawne, obwieszczenia, rozporządzenia)

1. Podstawowa opieka zdrowotna
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
3. Leczenie szpitalne
4. Rehabilitacja lecznicza
5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
7. Leczenie stomatologiczne
8. Leczenie uzdrowiskowe
9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne
10. Ratownictwo medyczne
11. Opieka paliatywna i hospicyjna
12. Świadczenia wysokospecjalistyczne
13. Programy zdrowotne
14. Leki i programy lekowe

 

1. Podstawowa opieka zdrowotna

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 86

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz. U. 2013 poz. 1248

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. 2016 poz. 357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1413

3. Leczenie szpitalne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 936

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 918

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 855

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 694

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1520

4. Rehabilitacja lecznicza

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1522

5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. 2013 poz. 1610

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1386

6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1658

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. 2013 poz. 1480

7. Leczenie stomatologiczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U. 2015 poz. 1262

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1462

8. Leczenie uzdrowiskowe

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. 2015 poz. 2027

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. 2013 poz. 931  (Warunki realizacji)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 14 (wskazania i przeciwwskazania)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835 (Wzór skierowania)

9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie  wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
(Dz.U. z 2017, poz.1061). Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1565

10. Ratownictwo medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1176

11. Opieka paliatywna i hospicyjna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1347

12. Świadczenia wysokospecjalistyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji. Dz.U. 2015 poz. 1958

13. Programy zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. 2016 poz. 1885

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. 2016 poz. 1743

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1505

14. Leki i programy lekowe

Obwieszczenia Ministra Zdrowia - lista leków refundowanych