logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Informacje ogólne

Drukuj

Odpowiadamy na pytania

Aby zadać pytanie skorzystaj z formularza.

 

 

MARTA z RZESZOWA: - Jestem szczupłą, drobną kobietą , ale mam bardzo duży biust, który stał się moją udręką. Jego ciężar powoduje, że odczuwam coraz większe bóle kręgosłupa, karku i ramion. Nie mogę też spać i leżeć na plecach. Coraz  bardziej denerwują mnie też uwagi i zaczepki mężczyzn. Czy w ramach NFZ mogę dokonać zabiegu pomniejszenia piersi?

- Generalna zasada jest taka, że zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne nie są refundowane przez NFZ. Jednak od tej reguły są wyjątki, jeśli jakiś defekt cielesny i związane z nim dolegliwości są następstwem wady wrodzonej, wady nabytej z powodu urazu, wynikiem choroby lub spowodowane jej leczeniem, zabieg może być pokryty przez NFZ. Inaczej mówiąc, jego podstawą muszą być względy medyczne, a nie estetyczne. Wydaje się, że Pani spełnia te warunki. Jednak o tym powinien zadecydować lekarz, który wystawi Pani skierowanie na operację. Może to być lekarz specjalista – ortopeda, neurolog, dermatolog. Zabieg należy wykonać w placówce mającej podpisaną umowę z NFZ. Za zabiegi wykonane bez skierowania, na własne życzenie lub w placówce bez kontraktu z Funduszem, zapłacimy z własnej kieszeni.

 

JAN: - Wybieramy się na narty do Austrii. Mamy ważne EKUZ, ale znajomy zachęca nas do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Czy warto go posłuchać ?

Decyzja należy do Państwa, warto jednak pamiętać, że EKUZ daje nam prawo do korzystania w innym państwie UE/EFTA tylko ze świadczeń zdrowotnych  niezbędnych z medycznego punktu widzenia i na warunkach obowiązujących w danym kraju.  A wiadomo, że systemy ubezpieczeniowe poszczególnych państw nie są jednolite i przewidują  różne rozwiązania w zakresie dostępu do świadczeń i odpłatności za nie.  Jeśli więc w danym państwie ratownictwo górskie czy transport karetką jest płatny, to i my również poniesiemy taką opłatę i nie otrzymamy zwrotu w NFZ. W Austrii zarówno ratownictwo górskie jak i transport lotniczy są odpłatne. Dlatego zalecane jest posiadanie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej  pokrywającej świadczenia związane z  wypadkiem narciarskim.

 

MONIKA: - Mój mąż przebywa i pracuje legalnie w Niemczech. W lipcu planuje przyjazd na urlopie do domu. Co ma zrobić, aby nie płacić wizytę u lekarza gdy złapie go jakaś dolegliwość?

- Skoro mąż pracuje legalnie w Niemczech, to jego pracodawca odprowadza  składki zdrowotne do tamtejszej Kasy Chorych. W Polsce system wykazuje męża jako osobę nieubezpieczoną. Ale wystarczy, aby w Niemczech wyrobił sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na jej podstawie otrzyma w Polsce, w razie nagłego zachorowania, taką samą pomoc medyczną jaką otrzymują u nas wszyscy ubezpieczeni. Z wyjątkiem, oczywiście, leczenia planowego.

 

MONIKA z DĘBICY: - Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia wybieramy się z mężem i małym synkiem do rodziny na drugi koniec Polski. Niestety, mój synek często zapada na zdrowiu. Obawiam się czy, w razie potrzeby, będzie on mógł skorzystać tam z pomocy lekarza rodzinnego?

Każdej osobie ubezpieczonej oraz uprawnionej do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ, która znalazła się poza terenem swojego województwa, w obcym mieście czy miejscowości, przysługuje, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, prawo do skorzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w godz. 8-18. I nie trzeba się na ten czas zapisywać do przychodni, wypełniać deklarację wyboru lekarza, ponieważ przychodnia ma za takiego pacjenta płaconą oddzielnie kwotę, w wysokości 45 zł za jedną wizytę. Przyjęcie pacjenta spoza listy jest obowiązkiem przychodni.  Jeśli choroba zaatakuje nas nocą  lub w weekend czy święto, mamy prawo do skorzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w dyżurujących poradniach w godz. 18-8.

WOJTEK: - Jak/gdzie zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło 26 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Czy rodzic musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Każdy rodzic, który podlega obowiązkowemu  ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę, jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, itd.), ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Takim członkiem rodziny jest również dziecko.  Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nieprawdą jest, że dziecka nie trzeba zgłaszać do ubezpieczenia, bo do 18 roku życia i tak „leczy się za darmo”. Taka możliwość dotyczy tylko tych dzieci, które nie ukończyły 18 r. ż i nie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców bądź opiekunów. Świadczenia zdrowotne są finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest obywatelem polskim lub uzyskało w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KAZIMIERZ z Przeworska: - Jestem emerytem, a moja żona jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przeze mnie. Ja otrzymałem kartę EKUZ ważną 5 lat, a żona tylko na 6 miesięcy. Dlaczego?

- Różnica w okresie ważności EKUZ dla członków rodziny wynika z faktu, iż osoby te należą do innej kategorii osób uprawnionych do otrzymania karty. Wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia, jako członkowie rodziny, co do zasady otrzymują EKUZ z okresem ważności do 6 miesięcy od złożenia wniosku.

 

ADAM: Czy można zarejestrować dwa skierowania od dwóch różnych specjalistów (neurolog i ortopeda) do ośrodka dziennego rehabilitacji w tej samej placówce, w tym samym czasie, żeby oba równocześnie czekały na realizację? Czy trzeba wykorzystać jedno, aby po jakimś czasie móc zarejestrować się w kolejce z drugim skierowaniem? W mieście jest tylko jeden oddział rehabilitacji dziennej.

Nie ma przepisu, zakazującego tego typu postępowania. Rzadko dochodzi do takich sytuacji, ale NFZ rozlicza tego typu świadczenia. Można więc zarejestrować jednocześnie 2 oryginalne skierowania od dwóch różnych specjalistów, w tym samych oddziale rehabilitacji.

 

MARIAN: Cierpimy z żoną na podobne schorzenia, czy możliwy jest wspólny wyjazd małżonków do sanatorium?

- Zgodnie z przepisami  NFZ nie ma obowiązku  zagwarantowania małżonkom wspólnego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe. Ma jednak taką możliwość , pod warunkiem, że  zarówno mąż jak i żona mają takie same lub podobne  schorzenia, i że ich wnioski wpłyną w tym samym czasie wraz z pisemną prośbą o wspólny wyjazd podpisaną przez  oboje małżonków. Skierowania są bowiem rozpatrywane w kolejności wpływu do oddziału. Jednak i w takiej sytuacji  NFZ nie może dać gwarancji wspólnego wyjazdu. Ostateczną decyzję o miejscu leczenia sanatoryjnego podejmuje lekarz specjalista balneoklimatologii i medycyny fizykalnej zatrudniony w oddziale i rozpatrujący skierowania. Podkreślić należy, że każde skierowanie jest rozpatrywane indywidualnie i pracownicy POW NFZ w Rzeszowie, w miarę możliwości, starają się wyjść  naprzeciw  potrzebom pacjentów.

 

BARBARA: - Czy od lekarza możemy domagać się wykonania konkretnych badań - np. prześwietlenia czy USG?

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce i sposobach leczenia pacjenta, a także o kierowaniu go do poradni specjalistycznych czy na leczenie szpitalne. Na badania diagnostyczne lekarz POZ kieruje w celu postawienia dobrej diagnozy i w celu dobrania właściwego sposobu leczenia. Zatem o potrzebie konkretnych badań decydują tylko względy medyczne. Lekarz nie jest więc zobligowany do wypisywania skierowań na badania na żądanie pacjenta, jeżeli ich wykonanie nie ma medycznego uzasadnienia. Lekarz nie ma też obowiązku wypisywania skierowań na badania wynikające z zaleceń lekarza, u którego pacjent leczy się prywatnie.

JAGODA z Sanoka: - Mój balkonik, przy pomocy którego się poruszam, jest już stary i niewygodny. Wiem, że na rynku są teraz znacznie lepsze, a nawet składane urządzenia tego typu. Czy mam szansę na jego bezpłatną wymianę?

- Wysokość refundacji  na sprzęt medyczny oraz czasokres na jaki on  przysługuje określa  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie  wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Refundacja na balkonik przewidziana jest raz na pięć lat. Zatem jeśli od zakupu balkonika minęło tyle czasu, może pani poprosić lekarza o wypisanie nowego zlecenia.

 

MONIKA z KROSNA: - Mieszkam i pracuję w Anglii. Jestem w bardzo zaawansowanej ciąży i  niebawem rozpocznę urlop macierzyński, jednak dziecko chciałabym urodzić w Polsce. Jakie dokumenty muszę mieć, aby nie płacić za poród?

- W przypadku planowanego zabiegu, konsultacji, czy badań, w innym - niż mieszkamy - kraju UE (i EFTA), musimy pobrać w swojej instytucji ubezpieczeniowej - w przypadku Wielkiej Brytanii jest to NHS – formularz E112/S2. Jest to dokument-pozwolenie na wykonanie określonego planowanego zabiegu na koszt ubezpieczyciela. W przypadku porodu, zarówno Pani jak i dziecko jesteście objęci ubezpieczeniem na czas określony w dokumencie, zazwyczaj jest to pół roku. Dokument określa też zakres bezpłatnych świadczeń z jakich Pani i dziecko możecie skorzystać np. poród i opieka macierzyńska.

 

ANTONI: - Ponieważ obecnie nie posiadam żadnego tytułu do ubezpieczenia, chcę podpisać umowę ubezpieczenia dobrowolnego z NFZ. Jak to zrobić ?

- W celu zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego osoba zainteresowana powinna zgłosić się do oddziału NFZ (właściwego dla miejsca swego  zamieszkania) z dowodem tożsamości, wypełnić stosowny  wniosek i następnie podpisać  umowę. Tą samą umową mogą zostać objęci zgłoszeni we wniosku członkowie rodziny wnioskodawcy ( o ile spełniają określone przepisami warunki). Liczba osób objętych ubezpieczeniem nie ma wpływu na wysokość składki. Składkę należy opłacać miesięcznie, a jej wysokość obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału.  Na pierwszy kwartał 2016 r. wynosi ona 385,27 zł. Ponadto zawierający dobrowolne ubezpieczenie  zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty,  jeżeli przerwa w ubezpieczeniu wynosiła od 3 miesięcy do roku – w wysokości 20 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, 50 proc. przy przerwie od roku do 2 lat, 100 proc. przy przerwie od 2 do 5 lat, 150 proc. od 5 do 10 lat i 200 proc. powyżej 10 lat.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Można ją rozwiązać  w drodze pisemnego poinformowania o rezygnacji , lub wygasa po upływie miesiąca zaległości w opłacaniu składki, wyjazdu z kraju lub otrzymania innego tytułu ubezpieczenia (także w krajach UE/EFTA).

Prawo do świadczeń zdrowotnych wnioskodawcy i zgłoszonych przez niego członków rodziny  rozpoczyna się w dniu określonym w umowie i wygasa po upływie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 

JANINA z Dynowa: Mój tata porusza się coraz gorzej, ma problemy z samodzielnym chodzeniem. Myślę, że przydałby mu się tzw. balkonik. Podobno NFZ refunduje zakup tego sprzętu. Jak to załatwić?

- Aby otrzymać dofinansowanie do wyrobów i sprzętu medycznego pacjent musi otrzymać od lekarza wypisane zlecenie na konkretny wyrób. W przypadku balkonika taki dokument może wypisać lekarz geriatra, neurochirurg, reumatolog, chirurg oraz lekarz poz. Balkonik przysługuje raz na 5 lat, a refundowany jest do kwoty 230 zł przy 30-procentowym udziale chorego.

 

JULIA z RZESZOWA: - W trakcie malowania mieszkania zawieruszyła mi się kartka z loginem i hasłem do ZIP-a. Tymczasem pasuje mi sprawdzić konto u mojego stomatologa. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

- Jeśli nie znajdzie Pani kartki z zapisanym loginem i hasłem i nie przypomni sobie Pani tych danych, to nie pozostaje nic innego jak zgłosić się do siedziby oddziału w celu uzyskania nowego loginu i nowego hasła startowego do systemu ZIP.

 

HENRYK z ROPCZYC: - Siostra chce wrócić z Ameryki do Polski. Jest na emeryturze, czy po przyjeździe będzie podlegała ubezpieczeniu? Jeżeli nie, to co ma zrobić żeby móc korzystać ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnie jak inni?

- Osoba, która przenosi swoje miejsce zamieszkania do Polski, a pobiera świadczenie emerytalne za Stanów Zjednoczonych, w Polsce podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu tego świadczenia. Wszelkie formalności związane z obsługą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacaniem składki są załatwiane przez bank, do którego wpłynie emerytura.

 

STUDENT z RZESZOWA: - Mój nos, jego wielkość i kształt, jest stałym obiektem docinków kolegów i koleżanek. Czy mogę dokonać zabiegu zmiany kształtu nosa w ramach NFZ?

- Operacje skrócenia nosa, zmiany jego kształtu i tym podobne  zabiegi,  wykonywane  ze względów  estetycznych,  nie są refundowane przez NFZ. Natomiast w przypadku wady wrodzonej, wady nabytej z powodu urazu lub też będącej wynikiem przebytego leczenia,  istnieje możliwość przeprowadzenia zabiegu na koszt NFZ.  W tym celu musimy otrzymać od lekarza prowadzącego skierowanie na operację, zarejestrować się  w wybranej placówce  i uzbroić się w cierpliwość, gdyż czas oczekiwania na tego typu zabiegi jest dość długi. Najczęściej wykonywanym zabiegiem w ramach NFZ jest prostowanie krzywej przegrody nosowej.

 

JACEK: - Jadą z rodziną do znajomych we Francji. W jaki sposób wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

- Wnioski o wydanie karty można złożyć osobiście odwiedzając siedzibę w Rzeszowie lub punkty informacyjne w Krośnie, Mielcu, Przemyślu, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Jarosławiu, Dębicy i Jaśle, albo przesyłać je pocztą na adres Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, faxem na numer 17 8604115 lub e-mailem na adres sprawy_ubezp@nfz-rzeszow.pl (skan własnoręcznie podpisanego wniosku). Po wpłynięciu wniosku o wydanie EKUZ karty niezwłocznie zostaną odesłane na wskazany adres. Każda osoba ubezpieczona, także członek rodziny (np. żona czy dziecko), otrzymuje własną kartę EKUZ. Wydawane są bezpłatnie. Ważność karty dla osoby pracującej i ubezpieczonej, osób prowadzących działalność gospodarczą, rencistów wynosi obecnie 6 miesięcy, tyle samo dla dzieci do 18 roku życia. Karta dla emeryta zachowuje ważność przez 5 lat. Dla bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy, na dwa miesiące.

W większości krajów europejskich ratownictwo górskie(wraz z transportem sanitarnym) jest płatne. Dlatego osoby zamierzające wspinać się lub przemierzać górskie szlaki powinny dodatkowo  ubezpieczyć się w jednym z komercyjnych biur ubezpieczeniowych.

 

STUDENT: - Podczas nadchodzących wakacji zamierzam wraz z kolegami odwiedzić kilka państw UE. Czy oprócz wyrobienia sobie karty EKUZ warto wykupić ubezpieczenie dodatkowe?

- Wszystko zależy od tego, jak zamierza pan z kolegami spędzać wakacje. Jeśli w planie macie wspinaczkę górską, eksplorację jaskiń czy nurkowanie, to wydaje się, że dodatkowa polisa jest wskazana. Warto bowiem pamiętać, że EKUZ daje prawo do korzystania w innym państwie  członkowskim UE do korzystania ze świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia. A systemy ubezpieczeniowe poszczególnych państw  nie są jednolite i różnią się między sobą,  tak zakresami dostępności do świadczeń, jak i odpłatnością za nie. Niektóre świadczenia, jak np. transport karetką czy ratownictwo górskie w wielu krajach, są całkowicie płatne i w razie potrzeby skorzystania z nich my również będziemy musieli za nie zapłacić. Wynika to z zasady, że osoba korzystająca z EKUZ za granicą, traktowana jest tak, jak ubezpieczeni obywatele danego państwa. Jeśli zatem obywatele danego kraju ponoszą koszty współpłacenia za konkretne świadczenia, to i polski turysta musi liczyć się z tym, że poniesie takie same koszty, a NFZ ich nie zwróci. Dlatego przed każdym wyjazdem za granicę warto zapoznać się z informacją o zasadach udzielania pomocy medycznej w kraju, do którego się wybieramy. Takie informacje można otrzymać przy odbiorze karty EKUZ lub znaleźć je na stronie NFZ. Jeśli zdecyduje się pan na dodatkowe ubezpieczenie, to trzeba zwrócić uwagę na to, by polisa ubezpieczeniowa objęła swoim zakresem te świadczenia, które nie są finansowane przez NFZ.

 

JERZY z Rzeszowa: Zmieniłem pracę i nagle moje dzieci w systemie elektronicznej weryfikacji „świecą na czerwono”, czy to znaczy, ze są nieubezpieczone?

Jeśli rodzic zmienia pracę, zostaje wyrejestrowany przez „starego” pracodawcę z ubezpieczenia zdrowotnego wraz z członkami swojej rodziny i zgłaszany ponownie przez „nowego”. Musimy więc pamiętać, aby zgłosić u nowego pracodawcy członków rodziny do ubezpieczenia.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia wygasa również w przypadku: ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko – np. ustanie pracy. Dlatego ważne jest aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci - do ubezpieczenia; zaprzestania kontynuowania nauki przez dziecko pomiędzy 18. a 26. rokiem życia, jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika; ukończenia przez uczące się dziecko 26 lat; skreślenia z listy uczniów/studentów między 18. a 26. rokiem życia , jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika; uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dorosłe dziecko zostaje zatrudnione i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne; student zatrudniający się na umowę o pracę, niezależnie od długości trwania tej umowy).

Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło 26 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

MARCIN z LEŻAJSKA: - Zapomniałem loginu i hasła do ZIP, jak mogę znów korzystać z systemu?

- Niestety, aby znów korzystać z ZIP musi pan osobiście, z dowodem tożsamości, udać się do siedziby oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednego z naszych punktów informacyjnych w terenie, tam gdzie panu najdogodniej. Otrzyma pan nowy login i nowe hasło startowe dostępu do systemu. Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) to system elektroniczny, do którego dostęp mają tylko pacjenci, każdy do swojego konta. Dzięki niemu pacjent może: poznać wykaż świadczeń medycznych sfinansowanych przez NFZ, sprawdzić jakie miał zlecane i wykonane badania, sprawdzić jakie recepty na leki refundowane zrealizował, dowiedzieć się ile kosztowały udzielone mu świadczenia medyczne i dopłaty do leków, sprawdzić status swojego ubezpieczenia, wyszukać placówki medyczne w całym kraju, które mają umowę z NFZ, łącznie z harmonogramem przyjęć i mapą dojazdu, sprawdzić kolejki oczekujących na wizyty w poszczególnych przychodniach, sprawdzić gdzie jest zapisany do lekarza , pielęgniarki i położnej poz.

 

AGATA:  – Mam skierowanie do szpitala i uzgodniony termin przyjęcia. W szpitalu otrzymałam listę badań diagnostycznych, których wyniki mam przynieść ze sobą w dniu przyjęcia na oddział. Lekarz rodzinny odmówił wydania skierowania na te badania, a lekarz specjalista, który mnie kierował do szpitala, stwierdził, że wykonał już potrzebną diagnostykę. Co mam robić?

- Zgodnie z paragrafem 12 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. , w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje. Pacjent nie może być odsyłany ze szpitala do lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty w celu wykonania dodatkowych badań. Badania takie szpital jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

 

AURELIA z Przemyśla: - Składając wniosek na leczenie sanatoryjne obliczyłam sobie, że wyjazd do sanatorium wypadnie latem. Tymczasem czas oczekiwania się wydłużył, i śledząc kolejkę w internecie widzę, że wypadnie mi znów jechać zimą. Czy mogę zrezygnować z wyjazdu w tym terminie?

- Może Pani zrezygnować lecz będzie to rezygnacja nieuzasadniona i będzie wiązała się z koniecznością złożenia kolejnego wniosku na leczenie, również bez gwarancji wyjazdu latem. NFZ nie zapewnia bowiem nikomu wybranego terminu wyjazdu. Realizacja skierowań przebiega zgodnie z kolejnością zgłoszeń, bez preferencji dla jakiejkolwiek grupy zawodowej czy społecznej. W przypadku rezygnacji ze skierowania pacjent powinien je bezzwłocznie zwrócić do Oddziału Funduszu. Każda rezygnacja z przyznanego leczenia sanatoryjnego powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie. Fundusz uznaje rezygnacje i zwrot skierowania z leczenia uzdrowiskowego za uzasadniony wyłącznie w szczególnych przypadkach, takich jak: wypadek losowy, pobyt w szpitalu czy nagła choroba pacjenta (potwierdzone odpowiednim dokumentem). Jeżeli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, oddział Funduszu wyznacza nowy termin wyjazdu na leczenie, bez „wypadania” pacjenta z kolejki. Natomiast zwrot skierowania z takich powodów jak: nie pasujący termin, nie ta pora roku, mało atrakcyjna miejscowość, brak znalezienia opiekuna dla domowego zwierzaka, zły dojazd itp. traktowane są jako rezygnacja nieuzasadniona. Warto podkreślić, że leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

ROMAN: - Mój ojciec cierpi na zwyrodnienie stawów i korzysta z rehabilitacji w gabinecie fizjoterapii. Ma jednak coraz większy problem z samodzielnym dojazdem do gabinetu. Czy mógłby korzystać z rehabilitacji w warunkach domowych?

- Rehabilitacja w warunkach domowych  przeznaczona jest dla osób nie poruszających się samodzielnie i nie mających możliwości dotarcia do zakładu rehabilitacyjnego samodzielnie.  O tym czy ojcu pana przysługuje to świadczenie zadecyduje lekarz prowadzący.   Zgodnie z przepisami korzystać z niej  mogą osoby z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi :

- ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach, urazach) przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia,

- ciężkimi uszkodzeniami centralnego  i obwodowego układu nerwowego odpowiadającemu 5 stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa,

- uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia,

- chorobami przewlekle postępującymi: miopatiami, choroba Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów,

- chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od wykonania operacji,

 - urazami kończyn dolnych przez okres do 6 miesięcy od dnia powstania urazu,

  • osobom w stanie wegetatywnym.
  • Skierowanie  może wystawić, obok lekarza specjalisty z określonej dziedziny,  także lekarz rodzinny. Po otrzymaniu skierowania pacjent (lub upoważniona przez niego osoba) ustala w  zakładzie rehabilitacyjnym  (mającym umowę z NFZ) terminy zabiegów w domu chorego. Roczny czas rehabilitacji domowej wynosi  maksymalnie 80 dni zabiegowych  (do pięciu zabiegów dziennie).W przypadkach uzasadnionych medycznie dyrektor oddziału NFZ może ten czas wydłużyć

 

MARIUSZ z Rzeszowa: - Czy rodzic musi zgłaszać dziecko do ubezpieczenia skoro i tak do 18 roku życia ma ono zapewnione „leczenie za darmo”.

- Każdy rodzic, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę, jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS itd.) ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego tych członków swojej rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Mimo tego, że prawo gwarantuje finansowanie świadczeń zdrowotnych wszystkim dzieciom do 18 roku życia, to ubezpieczeni rodzice mają obowiązek ustawowy zgłosić do ubezpieczenia swoje biologiczne dzieci, dzieci przysposobione oraz dzieci, o ile takie są, z poprzednich związków. Rzadko, ale zdarzają się sytuacje, gdy dzieci do 18 roku życia, z różnych względów nie mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków bądź opiekunów. Wtedy korzystają z prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych z budżetu państwa, pod warunkiem, że posiadają obywatelstwo polskie.

 

CZYTELNIK SUPER NOWOŚCI: - Na jakie badania diagnostyczne może skierować lekarz podstawowej opieki medycznej?

- Wykaz badań diagnostycznych, leżących w kompetencji lekarza POZ, określona jest  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmuje ona badania: krwi, moczu, kału, układu krzepnięcia, mikrobiologiczne, EKG (w stanie spoczynku), USG, endoskopowe i spirometrię. Poniżej szczegółowa lista badań: badania hematologiczne: morfologia krwi z płytkami, morfologia z płytkami i z wzorem odsetkowym, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych; badania biochemiczne i immunochemiczne: sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – zdolność wiązania, stężenie transferryny i hemoglobiny glikowanej, mocznik, kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne, kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol HDL i LDL, triglicerydy, bilirubina całkowita i bezpośrednia, fosfataza alkaliczna, aminotransferaza asparaginianowa i alaninowa, gammaglutamylotranspeptydaza, amylaza, kinaza kreatynowa, fosfataza kwaśna, czynnik reumatoidalny, miano antystreptolizyn, hormon tyreotropowy, antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA; badania moczu: ogólne, oznaczanie białka, glukozy, wapnia, amylazy; badania kału: ogólne, pasożyty, krew utajona; badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy, czas kaolinowo-kafalinowy, fibrynogen; badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella; badanie elektrokardiograficzne: EKG w stanie spoczynku; diagnostyka utrasonograficzna: USG tarczycy i przytarczyc, ślinianek, nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, węzłów chłonnych; zdjęcia radiologiczne: klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, czaszki, zatok, przeglądowe jamy brzusznej; badania endoskopowe: gastroskopia, kolonoskopia; spirometria.

 

FRANCISZEK z MIELCA: - Czy wyrobienie karty EKUZ jest obowiązkowe?

- Posiadanie karty EKUZ nie jest obowiązkowe, niemniej jednak warto wyrobić sobie ten dokument przy tymczasowym wyjeździe do innego państwa UE/EFTA. Karta daje nam bowiem poczucie bezpieczeństwa w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Okazując kartę EKUZ ,w razie konieczności skorzystania z opieki lekarskiej,  otrzymamy takie same świadczenia jak osoby ubezpieczone w danym państwie. Tak więc polski turysta  otrzyma nieodpłatnie te wszystkie świadczenia zdrowotne , które przysługują ubezpieczonym w państwie pobytu.  Ale też będzie musiał ponieść te koszty, za które w tym państwie płacą ubezpieczeni. Karta jest dokumentem spersonalizowanym i wydawanym dla każdej osoby ubezpieczonej osobno. Karta wydawana jest bezpłatnie.

MARZENA - Wyjeżdżam na wypoczynek do Turcji, czy tam będę mógł skorzystać z karty EKUZ ?

- Niestety, nie. EKUZ obowiązuje tylko w krajach UE: Austrii, Belgii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i krajach EFTA: Islandii, Norwegii, Szwajcarii , Lichtensteinie.  Z karty EKUZ skorzystamy także na Wyspach Kanaryjskich, Majorce, Minorce i Ibizie, a także na Azorach i Maderze oraz terytoriach francuskich: Gwadelupie, Martynice, Reunionie i Gujanie Francuskiej.

Wbrew pozorom EKUZ nie obowiązuje na należących do Wielkiej Brytanii Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark i Man oraz na należących do Danii Wyspach Owczych i Grenlandii.

Wyjeżdżając do państw spoza obszaru UE/EFTA warto zaopatrzyć się w polisę ubezpieczeniową wykupioną u jednego z licznych towarzystw lub instytucji  ubezpieczeniowych, by w razie konieczności pokryła ona ewentualne koszty  świadczeń zdrowotnych.

 

JAN z PRZEWORSKA: - Jak długo ważne jest zlecenie wystawione na szkła okularowe?

- Obecnie zlecenia na wyroby medyczne i środki pomocnicze, takie jak np. szkła okularowe, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, protezy i inne, nie posiadają określonej daty ważności. Jednak sugeruje się pacjentom aby nie zwlekali z ich zarejestrowaniem (potwierdzeniem) w NFZ i uczynili to jak najszybciej. Niepotrzebna zwłoka z realizacją zlecenia może tylko pogłębić schorzenie, co przy chorobach oczu może zakończyć się kolejną wizytą u okulisty i kolejnym zleceniem. 

Przy okazji przypomnę Czytelnikom, że zlecenia na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, worki do zbiórki moczu, czy zestawy infuzyjne do pomp insulinowych są ważne do końca miesiąca, na które zostały wystawione, jednak nie dłużej jak 30 dni od daty wystawienia przez lekarza.  Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy jak trzy kolejne miesiące.

 

JÓZEF z DĘBICY: - Pracuję w prywatnej firmie, ale pracodawca odprowadza za mnie składkę zdrowotną i mogę korzystać z leczenia na NFZ. Niestety, system e-WUŚ wykazuje moją żonę jako osobę nieubezpieczoną. Do ubiegłego roku żona pracowała i miała swoje ubezpieczenie. Czy ja teraz mogę ją zgłosić do ubezpieczenia i gdzie?

- Nie tylko pan może (ma prawo), ale powinien pan (to obowiązek) zgłosić jak najszybciej małżonkę do ubezpieczenia zdrowotnego  jako członka rodziny. Zgłoszenia dokona pan w kadrach w swoim zakładzie pracy. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny nie powoduje zwiększenia pobieranej składki zdrowotnej. Natomiast osoba niezgłoszona i nie mająca prawa do ubezpieczenia z innego tytułu, w razie konieczności skorzystania ze świadczeń medycznych, będzie musiała za nie zapłacić. Dlatego tak ważne jest terminowe zgłoszenie do ubezpieczenia tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Przy czym pamiętać należy, że zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny nie jest raz na zawsze. Przy każdej zmianie zatrudnienia, członka rodziny należy zgłosić ponownie. Z kolei gdyby małżonce udało się znów podjąć pracę, zyskałaby własny tytuł ubezpieczenia, wtedy ma pan obowiązek wyrejestrować ją z ubezpieczenia u swego pracodawcy.

 

WERONIKA: - W związku ze zmianą pracy męża musimy przenieść się do innej miejscowości. Syn będzie musiał zmienić szkołę. Czy mam prawo odebrać z niej dokumentację medyczną dziecka?

Każde dziecko w szkole ma prowadzoną kartę zdrowia ucznia. Prowadzi ją pielęgniarka/higienistka szkolna na zasadach określonych w przepisach o dokumentacji medycznej. W karcie zdrowia ucznia wpisywane są informacje na temat pomiaru wysokości i masy ciała ucznia, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania ostrości wzroku i słuchu oraz wykonywanych testów przesiewowych do wykrywania zeza i zaburzeń układu ruchu (skoliozy, kifozy piersiowej, koślawości kolan, stóp płasko-koślawych). W karcie zdrowia ucznia wpisywane są również informacje na temat przebytych chorób, problemów zdrowotnych, szkolnych, społecznych i kwalifikacji do wychowania fizycznego, a także obserwacje pielęgniarki i wywiady środowiskowe. Tak jak w przypadku dokumentacji medycznej rodzic ma prawo do odpłatnego skopiowania karty zdrowia ucznia.

Jeśli uczeń zmienia szkołę, dokumentację medyczną ucznia odbierają opiekunowie prawni lub faktyczni ucznia i przekazują szkole przyjmującej ucznia. Po zakończeniu kształcenia przez ucznia pielęgniarka lub higienistka szkolna przekazują indywidualną dokumentację medyczną ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który na co dzień się nim opiekuje w poradni POZ.

 

JACEK: - Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?

- Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło 26 roku życia. Płatnik składek dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS ZCNA. Informacja o zgłoszeniu trafi poprzez ZUS/KRUS do Centrali NFZ, a dane na temat ubezpieczenia członka rodziny pojawiają się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych

Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

BARBARA: - Moja córka choruje na cukrzycę. Jestem z Dynowa, a muszę jeździć z córką do przychodni przy szpitalu „na górce” w Rzeszowie, bo podobno tylko jedna lekarka diabetolog może wypisać wniosek na pompę insulinową z oprzyrządowaniem. Czy to prawda?

Umowę (kontrakt) z NFZ na leczenie z zastosowaniem pompy insulinowej ma rzeczywiście niewiele ośrodków w regionie. Dzieci do 18 roku życia mogą znaleźć pomoc w przychodni przyszpitalnej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (dwóch lekarzy uprawnionych: dr Lisowicz i dr Mazur. Osoby dorosłe z zastosowaniem pompy leczone są w trzech placówkach na Podkarpaciu. Przychodni przyszpitalnej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (dr Kędzierska i dr Sobol-Morańczyk), ZOZ nr w ul. Fredry w Rzeszowie (dr Krzywkowski), oraz przychodni diabetologicznej w Jaśle (dr Gorczyca-Pluta i dr Nowak-Bieńkowska). 

 

JANINA z KROSNA: - Chcąc skorzystać z porady lekarza dermatologa dowiedziałam się w poradni, ku mojemu zdziwieniu, że muszę mieć teraz skierowanie. Dlaczego?

- Skierowanie do lekarza dermatologa i lekarza okulisty, które wcześniej nie były konieczne, obowiązują od stycznia 2015 r. Przeprowadzone analizy wykazały, że wielu pacjentów, którzy korzystają z porady tych lekarzy, wymagają jedynie podstawowych badań, które zgodnie ze swoimi kompetencjami i wiedzą mogą odpowiedzialnie i skutecznie wykonać lekarze poz. Rozpoznanie i leczenie np. grzybicy, zapalenia spojówek czy tzw. jęczmienia nie sprawia lekarzowi poz żadnego problemu, a dzięki temu pozwala na skrócenie kolejek do specjalistów. Pacjenci z bardziej skomplikowanymi schorzeniami mogą szybciej dostać się i skorzystać z porady lekarza dermatologa czy okulisty.

 

MAGDALENA z Rzeszowa: - Chciałam żeby syn (uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej) pojechał do sanatorium w czasie trwania wakacji, prosiłam chociaż o termin sierpień-wrzesień), niestety nie przyznano mu takiego terminu. Dlaczego? 

Leczenie uzdrowiskowe dzieci trwa przez cały rok, a uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych mogą korzystać z nauki w sanatoriach. NFZ ma obowiązek zapewnić w pierwszej kolejności wyjazdy w ferie i wakacje uczniom szkół ponadgimnazjalnych. To jedyna grupa uczniów poniżej 18 r.ż., która nie może kontynuować nauki podczas pobytu na kuracji.

 

AGATA: - Przeprowadzam się z Rzeszowa w Bieszczady. Siłą rzeczy zmieniam lekarza rodzinnego, ale chciałabym aby nowy lekarz znał moje dotychczasowe dolegliwości oraz przebieg leczenia. Czy mam prawo zabrać ze sobą swoją dokumentację medyczną z przychodni?

Niestety nie. Dokumentacja medyczna jest bowiem własnością podmiotu, który ją sporządził i który ma obowiązek jej przechowywania. Pacjent ma jednak prawo do otrzymania wyciągu, odpisu lub kopii (kserokopii) swojej dokumentacji. Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii placówka medyczna ma prawo pobrać opłatę, którą sama ustala. Musi jednak respektować przepisy określające maksymalną wysokość opłaty. W przypadku wyciągu lub odpisu nie może ona  przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez GUS) za jedną stronę dokumentacji oraz 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia za jedną stronę kopii dokumentacji. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.

 

ALDONA: - Czy nadwagę u dziecka można leczyć także w sanatorium? Byłam przekonana, że w takich ośrodkach leczy się tylko astmę czy nadciśnienie. Kto może skierować córkę na takie leczenie? Chodzi do gimnazjum.

Tak, można! Leczenie otyłości u dzieci w wieku od 3. do 18. roku życia w uzdrowiskach jest refundowane przez NFZ. Na takie kuracje najczęściej dzieci z Podkarpacia wysyłamy do uzdrowiska w Rabce-Zdroju. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym trwa 27 dni. Dzieci i młodzież są kierowani na kurację przez cały rok, w jej trakcie korzystają z nauki szkolnej. Na leczenie otyłości najczęściej kierujemy dzieci powyżej 7. roku życia.

Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny lub specjalista. Do wniosku sanatoryjnego powinny być dołączone wyniki badań: morfologia, mocz, OB (ważne 18 miesięcy), ksero karty szczepień. Badania zleca i opłaca lekarz, który kieruje na leczenie. Skierowanie jest składane do NFZ, tu ocenia je lekarz balneolog, balneoloklimatolog. Aktualnie dzieci i młodzież na kurację mogą „iść niemal z marszu”. Na rozpatrzenie wniosku NFZ ma miesiąc czasu. Zabiegi w sanatorium ordynuje lekarz uzdrowiska, z pewnością zleci dziecku dietę i gimnastykę. Leczenie otyłości w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne. Dzieci od 7. do 18. roku życia jadą do uzdrowiska bez opiekuna.

Dodam jeszcze, że POW NFZ refunduje też leczenie uzdrowiskowe otyłości także dla dorosłych osób.

JANINA: - Zdrowie zaczyna mi coraz bardziej szwankować. Wiem, że dobrze by mi zrobił pobyt w sanatorium. Prosiłam już dwukrotnie swojego lekarza rodzinnego o wypisanie skierowania, ale za każdym razem mnie zbył. Co mam zrobić aby otrzymać skierowanie?

- Należy pamiętać o tym, że leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, a jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka pacjenta, przy wykorzystaniu – przede wszystkim - naturalnych zasobów leczniczych. Nie każdy chory może skorzystać z tej formy leczenia. Proszę zapytać lekarza o konkretne powody, dla których nie chce wypisać skierowania. Być może aktualny stan zdrowia pani, nie kwalifikuje się na leczenie uzdrowiskowe, mogą być bowiem, jakieś przeciwskazania zdrowotne na podjęcie tego typu leczenia. Jednak lekarz powinien panią o wszystkim poinformować. Jeśli jest pani niezadowolona z jego świadczeń ma pani prawo zmienić lekarza poz .