Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ograniczenie negatywnego oddziaływania wody na budynek siedziby POW NFZ oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku siedziby POW NFZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą „Ograniczenie negatywnego oddziaływania wody na budynek siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na parterze budynku siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”

Postępowanie zostało ogłoszone BZP w dniu 06-05-2015 r., numer ogłoszenia 64473-2015.