Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - świadczenie usług pocztowych i kurierskich

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla zadania pn: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym i świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym