Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Zobacz

Ogłoszenie na przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą

Wymiana więźby dachowej nad skrzydłem „B” siedziby oddziału połączona z adaptacją nieużytkowanego poddasza w skrzydle „B” na cele gospodarcze

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Wymiana więźby dachowej nad skrzydłem „B” siedziby oddziału połączona z adaptacją nieużytkowanego poddasza w skrzydle „B” na cele gospodarcze”w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych

Dostawa i wdrożenie urządzeń do backup'u dyskowego wraz z deduplikacją danych oraz dostawa licencji

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej dla NFZ Podkarpackiego OW z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym i świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym”

Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji oprogramowania dla NFZ POW z siedzibą w Rzeszowie

Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej