Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum rok 2013

Zobacz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wsparcie Check Point

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usugi pocztowe

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci i dorosłych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę środowiska informatycznego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowń na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i nadbudowę poddasza istniejącego budynku POWNFZ oraz usunięcie w istniejącym budynku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ( w tym montaż dźwigu osobowego)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego i prawo do aktualizacji dla systemu antyspamowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę serwera HP Superdome 2 o pamięć RAM

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania tożsamością oraz pojedynczego logowania z użyciem kart elektronicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowń na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie