Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowń na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

Ogłoszenie postępowania przetargowego na Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazał się w BZP w dniu 14-11-2013 r. pod numerem 240851-2013 r.