Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowń na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym pod nazwą " Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowń na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej"

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało sie w BZP w dniu 17-06-2013 r. pod numerem 114711-2013.