Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i nadbudowę poddasza istniejącego budynku POWNFZ oraz usunięcie w istniejącym budynku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ( w tym montaż dźwigu osobowego)

Przebudowa i nadbudowa poddasza istniejącego budynku Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8 oraz usunięcie w istniejącym budynku barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ( w tym montaż dźwigu osobowego)

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP w dniu 26-06-2013 r. pod numerem 125103-2013