Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu zarządzania tożsamością oraz pojedynczego logowania z użyciem kart elektronicznych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą:

" Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania tożsamością oraz pojedynczego logowania z użyciem kart elektronicznych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04-09-2013 r. - ID:2013-119872