Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Archiwum rok 2014

Zobacz

Ogłoszenie o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na materiały biurowe

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę macierzy dyskowej wraz z jej instalacją i konfiguracją

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę poddasza istniejącego budynku

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na modernizację systemu zarządzania ruchem sieciowym

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę serwera bazodanowego

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

Ogłoszenie o przetargu na usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe