Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o przetargu na świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Ogłoszenia o przetargu na " Świadczenie usług polegających na dokonywaniu aprobaty skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej".

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-11-19 (numer ogłoszenia 240447-2014).