Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Informacje ogólne

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę poddasza istniejącego budynku

Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę poddasza istniejącego budynku Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie z przeznaczeniem na cele użytkowe (biurowe).

Ogłoszenie w BZP ukazało się 24.06.2014 pod numerem 211682 - 2014.

1. Ogłoszenie (PDF).

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF).

3. Dokumentacja

a) projekt wykonawczy

- teczka (PDF)

- strona tytułowa (PDF)

- część I (ZIP)

- część II (ZIP)

- część III (ZIP)

b) projekt budowlany

- część I (ZIP)

- część II (PDF)

- część III (ZIP)

- część IV (ZIP)

4. Odpowiedzi na pytania - (PDF), gniazdo DATA (PDF)

5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF).