Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).


W ramach programu świadczeniodawca zapewniania realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń:

 1. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części Karty badania profilaktycznego;
 2. wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI;
 3. ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje się świadczeniobiorca;
 4. wpisanie wyników badań do Karty Badania Profilaktycznego;
 5. w trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje:
  a) badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
  b) dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje w ,,Karcie Badania Profilaktycznego",
  c) edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem;
 6. Swiadczeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wydruku z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.


Program ten zrealizować można u każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - wykaz poradni POZ na Podkarpaciu.

 

Pliki do pobrania:

 • Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia wg stanu na 01.05.2022 na Podkarpaciu oraz w Polsce (format PNG, rozmiar 15kB)