Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka piersi

Populacja kobiet w wieku od 50 do 69 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniających jedno z poniższych kryteriów:

 1. nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 2. otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  - rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki )
  - mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Etap podstawowy - schemat postępowania:

 1. zarejestrowanie w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ, z jednoczesną weryfikacją kwalifikacji do objęcia programem kobiety, która zgłosi się do programu,
 2. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety,
 3. wykonanie badania mammograficznego: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem, sporządzenie Karty badania mammograficznego,
 4. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w zależności od wyniku badania ( w przypadku konieczności skierowania pacjentki do etapu pogłębionej diagnostyki, kierujący zobowiązany jest udzielić informacji o wszystkich świadczeniodawcach realizujących ten etap programu w województwie oraz przekazać pacjentce oprócz opisu także zdjęcie
 5. tryb wydawania wyników badań
  - prawidłowy wynik badania przy braku czynników ryzyka może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach,
  - prawidłowy wynik badania przy współistniejących czynnikach ryzyka określonych w programie może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres pacjentki z zaleceniem zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w warunkach stacjonarnych, informuje się pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i (jeśli nie zgłosi się po odbiór wyniku w ciągu 3 miesięcy) wzywa po odbiór wyniku i skierowania do etapu pogłębionej diagnostyki,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania wykonanego w mammobusie informuje się (pisemnie i/lub telefonicznie) pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i w porozumieniu z nią przekazuje się całą dokumentację badania pacjentce lub bezpośrednio do ośrodka pogłębionej diagnostyki wybranego przez pacjentkę, odnotowując to w dokumentacji medycznej,
  - w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się z pacjentką/ braku odpowiedzi pacjentki na wezwanie, wysyła się kopię dokumentacji pacjentki do lekarza POZ, do którego złożyła deklarację z prośbą o dołączenie do karty choroby pacjentki i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania (informację o przynależności pacjentki do lekarza POZ można uzyskać z systemu informatycznego udostępnionego przez NFZ lub z oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca zameldowania pacjentki).


Etap pogłębionej diagnostyki - schemat postępowania:

 1. porada lekarska, stanowiąca cykl zdarzeń, obejmuje: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania.,
 2. wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub
 3. wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu sutkowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą sutka),
 4. wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą technik obrazowych z badaniem cytologicznym/ histopatologicznym pobranego materiału w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w badaniu mammograficznym/ USG,
 5. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ w odpowiednich dla schorzenia rodzajach świadczeń,
 6. prowadzenie bazy danych badanych kobiet i ich wyników badań w systemie informatycznym udostępnionym przez NFZ,
 7. zgłaszanie wykrytego nowotworu piersi do regionalnego rejestru nowotworów


W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane (poza programem) do dalszej diagnostyki lub leczenia do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

Wykaz placówek, w których można wykonać bezpłatne badania w ramach programu:

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI -  ETAP PODSTAWOWY:

Realizator Miejsce udzielania świadczeń Adres Telefon
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9 17 861 36 05
MAZ-MED Spółka z o.o. PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI 35-006 Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16 17 852 80 00
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 21 17 853 52 81 do 85 w.330
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie KLINICZNY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 17 866 60 01
Centrum Medyczne MEDYK PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 1 17 850 93 40 w.112
MRUKMED 3  Spółka Partnerska PRACOWNIA MAMMOGRAFII 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 30a 17 860 26 55
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. PRACOWNIA MAMMOGRAFII 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 6b 17 773 57 00
NZOZ "ESS-Med" lek. med. Ewa Szypuła -Stąpor PRACOWNIA MAMMOGRAFII 36-100 Kolbuszowa, ul. Tyszkiewiczów 5 17 227 26 07
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 13 430 96 44
Centrum Medyczne MEDYK PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-100 Łańcut, ul. Rynek 18 17 865 21 00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16 16 649 16 50
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku PRACOWNIA  MAMMOGRAFICZNA 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 17 240 49 26
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2 15 813 54 65
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 722 300 630
ALMED Spółka z o.o. PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-500 Jarosław, ul. Grunwaldzka 1 16 623 36 06
16 621 71 14
Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca Pio w Przemyślu PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6 16 736 05 33
Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22 13 443 77 01
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie PRACOWNIA MAMMOGRAFII 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 13 437 83 23
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-500 Sanok, ul. Konarskiego 8 13 465 61 00
Centrum Medyczne MEDYK PRACOWNIA MAMMOGRAFII 39-200 Dębica, ul. Kwiatkowskiego 1 509 890 297
Fundacja SOS Życie PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2 17 582 40 60
801 080 910
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 15 812 33 07
LUX MED Spółka z o.o. MAMMOBUS 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 C 58 666 24 55
MMG Spółka z o.o. MAMMOBUS 35-317 Rzeszów, ul. Śnieżna 3 502 238 887
Fundacja SOS Życie MAMMOBUS 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2 17 582 40 60
801 080 910
Geneva Trust Polska sp. z o. o. MAMMOBUS 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104 58 767 34 20
Mammo-Med. Sp. z o.o.  MAMMOBUS 80-241 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 56 58 325 76 02
58 325 76 05
MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. MAMMOBUS 90-200 Łódź, ul. A. Struga 3 517 544 004

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI:

Realizator Miejsce udzielania świadczeń Adres Telefon
MAZ-MED Spółka z o.o. PORADNIA PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI 35-006 Rzeszów, ul. Orzeszkowej 16 17 852 80 00
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie KLINICZNY ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2 17 866 60 01
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie PRACOWNIA USG 35-241 Rzeszów, ul. Rycerska 4 17 861 10 31 do 37 w.346
MRUKMED 3  Spółka Partnerska PRACOWNIA MAMMOGRAFII 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 30a 17 860 26 55
Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Sp. z o. o. Sp k. PRACOWNIA MAMMOGRAFII 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 6b 17 773 57 00
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 13 430 96 44
SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. PRACOWNIA MAMMOGRAFII 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5 722 300 630
ALMED Spółka z o.o. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNO DIAGNOSTYCZNA 37-500 Jarosław, ul. Grunwaldzka 1 16 623 36 06
16 621 71 14
Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWIA USG 38-200  Jasło, ul. Lwowska 22 13 443 76 44
Szpital Specjalistyczny w Jaśle PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22 13 443 77 01
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 13 437 83 23
NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie PRACOWNIA USG 39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2 17 582 40 60
801 080 910
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 39-400 Tarnobrzeg, ul. Szpitalna 1 15 812 33 07

Komunikat dotyczący audytu mammografii

Harmonogram postoju mammobusów

 

Pliki do pobrania: