Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

KOMUNIKAT w sprawie zmiany wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku, gdy jako podstawę przyjmuje się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

Zgodnie z nowym stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reprezentowanym w piśmie do Centrali Funduszu z dnia 3 listopada 2008 r. oraz ze stanowiskiem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (pismo Centrali NFZ do Dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ z dnia 27 listopada 2008 r.) uprzejmie informuję, że począwszy od 1 stycznia 2009 r. zmiana podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze równoczesna ze zmianą kwartału kalendarzowego.

To oznacza, że w I kwartale 2009 r. (czyli w miesiącach: styczeń, luty, marzec 2009) obowiązującą podstawą składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne będzie wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2008 r., która będzie ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 15 stycznia 2009 r.

W II kwartale 2009 r. (w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec) obowiązującą podstawą składki będzie wysokość przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za kwartał poprzedni, czyli I kwartał 2009 r. itd.

Szczegółowe kwoty składek zostaną opublikowane na stronie internetowej POW NFZ po ogłoszeniu Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2008 r.