Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Składki na rok 2021

Rok 2021

 

PODSTAWA SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)

Podstawa składek-według Obwieszczenia Prezesa GUS za kwartał:

WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
NIE MNIEJ NIŻ
(9% przeciętnego wynagrodzenia)

Obowiązuje
w miesiącach
2021 roku

5 656,51

IV kwartał 2020 r.

509,09

Styczeń
Luty
Marzec

5 675,54

I kwartał 2021 r.

510,80

Kwiecień
Maj
Czerwiec

5 775,25

II kwartał 2021 r.

519,77

Lipiec
Sierpień
Wrzesień

-

III kwartał 2021r.

-

Październik
Listopad
Grudzień

 

UWAGA:

Dla studentów-cudzoziemców spoza Unii Europejskiej podstawa wymiaru składki zdrowotnej począwszy od listopada 2018 r. wynosi 620 zł, a wysokość składki: 55,80 zł miesięcznie.

Opłata dodatkowa dot. III kw. 2021 r.:

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  od wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę, która nie była ubezpieczona:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa w wysokości 1 155,05 zł (musi być wniesiona w całości),

  • w okresie powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa w wysokości  2 887,63 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty - maksymalnie na 3 raty),

  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa w wysokości  5 775,25 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat),

  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  8 662,88 zł  (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat),

  • w okresie powyżej 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  11 550,50 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat).

Opłata  dodatkowa wynosi nie mniej iż odpowiednio: 20%,50%,100%,150% i 200% - podstawy wymiaru składki.

Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ podany na druku umowy.

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek ubezpieczającego się, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat). Jedynie opłata dotycząca okresu nieubezpieczenia wynosząca 3 miesiące do roku nie może być rozłożona na raty.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS.
 
Odstąpienie od pobrania opłaty przez NFZ powinno być udokumentowane:
  • trudną sytuacją materialną,

  • warunkami rodzinnymi,

  • sytuacją zdrowotną,

  • innymi okolicznościami wskazującymi na trudną sytuację życiową.

Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie  z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę należy opłacić  w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy,  w którym podlegało się ubezpieczeniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego dostępne są na stronie Centrali NFZ.