logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Składki na rok 2020

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Rok 2020
 
Obowiązuje
w miesiącach
2020 roku
PODSTAWA SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)
Podstawa wg Obwieszczenia Prezesa GUS
za kwartał
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
NIE MNIEJ NIŻ
(9% przeciętnego wynagrodzenia)
Styczeń
Luty
Marzec
5 368,01 IV kwartał 2019 r. 483,12
Kwiecień
Maj
Czerwiec
5 367,68 I kwartał 2020 r. 483,09
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
5 248,83 II kwartał 2020 r. 472,39
Październik
Listopad
Grudzień
5 371,81 III kwartał 2020 r. 483,46

UWAGA:

Dla studentów-cudzoziemców spoza Unii Europejskiej podstawa wymiaru składki zdrowotnej począwszy od listopada 2018 r. wynosi 620 zł, a wysokość składki : 55,80 zł miesięcznie.

Opłata dodatkowa dot. IV kw. 2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  od wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę, która nie była ubezpieczona:

 • w okresie od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa w wysokości 1 074,36zł  (musi być wniesiona w całości),
 • w okresie powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa w wysokości  2 685,91 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty - maksymalnie na 3 raty),
 • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa w wysokości  5 731,81 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat),
 • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  8 057,72 zł  (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat),
 • w okresie powyżej 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  10 743,62 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat).

Opłata  dodatkowa wynosi nie mniej niż odpowiednio:  20%,50%,100%,150%  i 200%  -  podstawy wymiaru składki.

Opłata  dodatkowa  wnoszona jest przed  podpisaniem  umowy  na  numer  konta  oddziału  wojewódzkiego  NFZ  podany  na  druku  umowy.

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek ubezpieczającego się, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat). Jedynie opłata dotycząca okresu nieubezpieczenia wynosząca 3 miesiące do roku nie może być rozłożona na raty.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS.

Odstąpienie od pobrania opłaty przez NFZ powinno być udokumentowane:

 • trudną sytuacją materialną,
 • warunkami rodzinnymi,
 • sytuacją zdrowotną,
 • innymi okolicznościami wskazującymi na trudną sytuację życiową.

Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie  z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę należy opłacić  w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy,  w którym podlegało się ubezpieczeniu.

Dla wolontariuszy podstawa wymiaru składki wynosi 2 600,00 zł (minimalne wynagrodzenie), a wysokość składki: 234,00 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego dostępne są na stronie Centrali NFZ.