logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Składki na rok 2019

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Rok 2019
 
Obowiązuje
w miesiącach
2019 roku
PODSTAWA SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)
Podstawa wg Obwieszczenia Prezesa GUS
za kwartał
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
(9% przeciętnego wynagrodzenia)
Styczeń
Luty
Marzec
5 071,41 IV kwartał 2018 r. 456,43
Kwiecień
Maj
Czerwiec
5 015,03 I kwartał 2019 r. 451,35
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
5 142,59 II kwartał 2019 r. 462,83
Październik
Listopad
Grudzień
5 150,15 III kwartał 2019 r. 463,51

UWAGA:

Dla studentów-cudzoziemców spoza Unii Europejskiej podstawa wymiaru składki zdrowotnej począwszy od listopada 2018 r. wynosi 620 zł, a wysokość składki : 55,80 zł miesięcznie.

 

Opłata dodatkowa dot. IV kw. 2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę, która nie była ubezpieczona:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa w wysokości 1 030,03  zł (musi być wniesiona w całości),
  • w okresie powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa w wysokości  2 575,08 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty - maksymalnie na 3 raty),
  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa w wysokości  5 150,15 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat),
  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  7 725,23 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat),
  • w okresie powyżej 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości   10 300,30 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat).

 

Opłata  dodatkowa wynosi nie mniej niż odpowiednio:  20%,50%,100%,150%  i 200%  -  podstawy wymiaru deklarowanego dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego dostępne są na stronie Centrali NFZ.