logo obrazek logo 100-lecie Niepodległości Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Składki na rok 2018

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Rok 2018
 
Obowiązuje
w miesiącach
2018 roku
PODSTAWA SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)
Podstawa wg Obwieszczenia Prezesa GUS
za kwartał
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
(9% przeciętnego wynagrodzenia)
Styczeń
Luty
Marzec
4 739, 91 IV kwartał 2017 r. 426, 59
Kwiecień
Maj
Czerwiec
4 700, 11 za I kwartał 2018 r. 423, 01
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
4 812, 84 za II kwartał 2018 r. 433, 16
Październik
Listopad
Grudzień
4 822, 83 za III kwartał 2018 r. 434, 05

UWAGA:

Dla studentów-cudzoziemców spoza Unii Europejskiej podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi 620 zł, a wysokość składki : 55,80 zł miesięcznie.

 

Opłata dodatkowa dot. IV kw. 2018 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę, która nie była ubezpieczona:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa w wysokości  964,57  zł (musi być wniesiona w całości),
  • w okresie powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa w wysokości  2 411,42 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty - maksymalnie na 3 raty),
  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa w wysokości  4 822,83 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat),
  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  7 234,25 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat),
  • w okresie powyżej 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości   9 645,66 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat).

 

Opłata  dodatkowa wynosi nie mniej niż odpowiednio:  20%,50%,100%,150%  i 200%  -  podstawy wymiaru deklarowanego dochodu.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego dostępne są na stronie Centrali NFZ.