Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Składki na rok 2021

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Rok 2020/2021
 
Obowiązuje
w miesiącach
2020/2021 roku
PODSTAWA SKŁADKI NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale)
Podstawa wg Obwieszczenia Prezesa GUS
za kwartał
WYSOKOŚĆ SKŁADKI MIESIĘCZNEJ
NIE MNIEJ NIŻ
(9% przeciętnego wynagrodzenia)
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
2020
5 248,83 II kwartał 2020 r. 472,39
Październik
Listopad
Grudzień
2020
5 371,81 III kwartał 2020 r. 483,46
Styczeń
Luty
Marzec
2021
5 656,51 IV kwartał 2020 r. 509,09

Kwiecień
Maj
Czerwiec
2021

5 675,54 I kwartał 2021 r. 510,80

UWAGA:

Dla studentów-cudzoziemców spoza Unii Europejskiej podstawa wymiaru składki zdrowotnej począwszy od listopada 2018 r. wynosi 620 zł, a wysokość składki : 55,80 zł miesięcznie.

Opłata dodatkowa dot. II kw. 2021 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym  od wniesienia opłaty dodatkowej przez osobę, która nie była ubezpieczona:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku - opłata dodatkowa w wysokości 1 135,11 zł  (musi być wniesiona w całości),
  • w okresie powyżej roku do 2 lat - opłata dodatkowa w wysokości  2 837,77 zł (możliwość rozłożenia opłaty na raty - maksymalnie na 3 raty),
  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat - opłata dodatkowa w wysokości  5 675,54 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 6 rat),
  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  8 513,31 zł  (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 9 rat),
  • w okresie powyżej 10 lat - opłata dodatkowa w wysokości  11 351,08 zł (możliwość rozłożenia opłaty maksymalnie na 12 rat).

Opłata  dodatkowa wynosi nie mniej niż odpowiednio: 20%,50%,100%,150% i 200% - podstawy wymiaru składki.

Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy na numer konta oddziału wojewódzkiego NFZ podany nadruku umowy.

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek ubezpieczającego się, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat). Jedynie opłata dotycząca okresu nieubezpieczenia wynosząca 3 miesiące do roku nie może być rozłożona na raty.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS
Odstąpienie od pobrania opłaty przez NFZ powinno być udokumentowane:

  • trudną sytuacją materialną,
  • warunkami rodzinnymi,
  • sytuacją zdrowotną,
  • innymi okolicznościami wskazującymi na trudną sytuację życiową.

Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie  z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę należy opłacić  w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy,  w którym podlegało się ubezpieczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego dostępne są na stronie Centrali NFZ.