Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Rezygnacje z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania.

Oddział Funduszu uznaje zwrot za zasadny, gdy powodem jest

  1. wypadek losowy
  2. choroba Świadczeniobiorcy

potwierdzone na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia oraz przedstawionej dokumentacji medycznej.

Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia, a całość dokumentacji zostanie zwrócona lekarzowi wystawiającemu skierowanie z podaniem przyczyny zwrotu.

W celu ponownego ubiegania się o leczenie uzdrowiskowego należy złożyć aktualne skierowanie wraz z wynikami badań, co skutkuje wpisaniem na nową kolejkę oczekujących.

W przypadku uzasadnionej rezygnacji oddział Funduszu wyznaczy nowy termin leczenia uzdrowiskowego.