logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Informacja dotycząca planowego leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. 2014 poz. 1551)

Leczenie Planowane może być przeprowadzone:

  • w państwach UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i może dotyczyć wyłącznie świadczeń, które nie mogą być udzielone w kraju w terminie niezbędnym - decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Więcej informacji na stronie: https://www.ekuz.nfz.gov.pl/leczenie-planowane/informacje-ogolne

Wzór wniosku: Załącznik nr 1

  • w państwach Unii Europejskiej na podstawie krajowych przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną i dotyczy świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie świadczeń wymagających uprzedniej zgody stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - decyzja Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydawana przed rozpoczęciem leczenia. Więcej informacji na stronie:  http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/leczenie-planowane-uprzednia-zgoda-na-uzyskanie-leczenia-poza-granicami-kraju.html

Wzór wniosku: Załącznik nr 1

Wzór wniosku: Załącznik nr 2

Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju

Wzór wniosku: Załącznik nr 3