Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
 
Witamy na stronach internetowych
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ


Szanowni Państwo!
Mamy nadzieję, że znajdą tu Państwo wszystkie niezbędne,
podstawowe informacje o naszej działalności.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości,
prosimy o kontakt z naszą infolinią
801 33 99 03
lub 194 88

Informacja o pracach konserwacyjnych

| 2013-02-15 |Grażyna Hejda Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie|


Uprzejmie informuję, że ze względu na pilne prace konserwacyjne w dniach 15.02.2013 - 16.02.2013 w godzinach nocnych mogą występować przerwy w dostępie do Portalu Świadczeniodawcy.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.


Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

| 2013-02-01 |Centrala NFZ|


Link do komunikatu
W sprawie treści zawartych w komunikacie proszę kontaktować się z Działem Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń oraz z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym Podkarpackiego OW NFZ.


Informacja dotycząca "Kodu autoryzacji" przekazywanego świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta

| 2013-01-03 |Krzysztof Wróbel Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie|


Przypominamy, że "Kod autoryzacji" przekazywany świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta jest elementem, który będzie weryfikowany przy rozliczaniu świadczeń i powinien zostać przesłany w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym (XML) do właściwego oddziału Funduszu. W związku z tym wszystkie kody otrzymane w wyniku zapytań o uprawnienia pacjentów powinny zostać zapisane i zapamiętane w systemie informatycznym świadczeniodawcy.


 
 

Komunikaty

Wspólne wyjazdy małżonków do sanatoriów.

| 2002-11-27 | Autor: Liliana Leniart, Rzecznik PRKCh |

Małżonkowie mogą wyjechać do tego samego sanatorium, w tym samym czasie, jedynie w przypadkach medycznie uzasadnionych. W tym celu do skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawianych dla ubezpieczonych, będących małżonkami, zamierzającymi ubiegać się o wyjazd do tego samego sanatorium, w tym samym terminie, lekarz dołącza kserokopie historii choroby każdego z małżonków za okres ostatnich dwóch lat, od daty wystawienia skierowania. Lekarz balneoklimatolog w Kasie Chorych, dokonujący oceny zasadności skierowania, kieruje małżonków do tego samego sanatorium, w tym samym czasie, jedynie w przypadkach medycznie uzasadnionych. Na tę okoliczność lekarz balneoklimatolog sporządza pisemne uzasadnienie swojej decyzji, które jest dołączane do historii choroby.
Ani Podkarpacka Kasa Chorych, ani żadna inna kasa chorych nie może skierować swoich ubezpieczonych wyłącznie do wybranych przez nich uzdrowisk i tylko z małżonkiem. Mieliśmy wiele zarzutów od ubezpieczonych, że "fundujemy wczasy małżeństwom, podczas gdy rzeczywiście chore osoby muszą czekać w długich kolejkach".Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od tego, czy pacjent pojedzie z małżonkiem, czy też nie. Ograniczeniem w wyborze miejscowości uzdrowiskowych jest przede wszystkim profil prowadzonego w niej leczenia.
Podczas leczenia uzdrowiskowego wykorzystuje się złożony zespół czynników pochodzenia przyrodniczego, związanych z konkretną miejscowością uzdrowiskową, jak wody lecznicze, peloidy, lecznicze właściwości klimatu i krajobrazu. W danej miejscowości uzdrowiskowej prowadzone jest leczenie określonej grupy schorzeń, dla których występują odpowiednie naturalne tworzywa lecznicze, np. siarka do leczenia schorzeń narządu ruchu w Busku Zdroju. Pacjenci kierowani są zatem do uzdrowiska zgodnie z profilem leczniczym danej miejscowości, a nie własnym życzeniem.Zadaniem Kasy Chorych jest przede wszystkim refundacja leczenia uzdrowiskowego osobom, które tego otrzebują.
Wskazania medyczne do leczenia uzdrowiskowego ustala lekarz wystawiający skierowanie, biorąc pod uwagę schorzenie podstawowe oraz choroby współistniejące, a także przeciwwskazania medyczne do tej formy leczenia. Ostateczną decyzję o miejscu i terminie kuracji podejmuje lekarz specjalista balneologii, który jest pracownikiem Podkarpackiej Kasy Chorych.Kieruje się on przede wszystkim wskazaniami medycznymi i uzasadnieniem medycznym. Dotyczy to także wspólnego wyjazdu małżonków.2003-02-16 |
2003-01-24 |
2003-01-24 |
2003-01-03 |
2002-12-31 |
2002-12-18 |
2002-12-09 |
2002-12-09 |
2002-12-03 |
2002-12-03 |
2002-12-03 |
2002-12-03 |
2002-12-03 |
2002-12-03 |
2002-11-27 |


Strona:126
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]
[51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]
[71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]
[91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]
[111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120]
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127]
Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 9746
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004