Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
KONTRAKTOWANIE 2012

  1. REGULAMIN TECHNICZNY PRZYGOTOWANIA OFERT NA 2012 ROK
§ 1


1. Regulamin określa zasady zastosowania narzędzi informatycznych oraz sposób przygotowania formularza ofertowego w postępowaniach ogłoszonych na rok 2012 i lata następne dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Regulamin dotyczy postępowań dla każdego rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ.
3. W postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2012 ogłoszonych w roku 2011, środowisko komunikacyjne, jakim jest Portal NFZ funkcjonuje w internetowych systemach dostępowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
4. W przypadku oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez firmę Kamsoft S.A.- Oddział Gliwice jest to "Portal Świadczeniodawcy", natomiast w oddziałach obsługiwanych przez konsorcjum Kamsoft S.A.- Oddział Katowice jest to "Portal świadczeniodawcy (SZOI)". Szczegółowy wykaz oddziałów wojewódzkich i systemów zawiera załącznik nr 1.
5. Funkcja internetowych systemów dostępowych w postępowaniach jest określona w opisie czynności umieszczonym w dalszej części niniejszego regulaminu. Sposób obsługi internetowych systemów dostępowych określają: załącznik nr 2 - "Portal Świadczeniodawcy" i załącznik nr 3 - "Portal świadczeniodawcy SZOI".

§ 2


1. Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia następujące aplikacje ofertowe (umożliwiające przygotowanie ofert):
a) Dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez firmę Kamsoft S.A.- Oddział Gliwice - "Konkurs ofert 2012" - sposób obsługi programu określa załącznik nr 4.
b) Dla oddziałów wojewódzkich obsługiwanych przez konsorcjum Kamsoft S.A.- Oddział Katowice - "NFZ-KO" - sposób obsługi programu określa załącznik nr 5.
2. Informacje o wersjach i niezbędnych aktualizacjach aplikacji ofertowej dostępne są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich.

§ 3


Czynności niezbędne do przygotowania oferty (formularza ofertowego):
1. Świadczeniodawca (zarówno oferent - ubiegający się o podpisanie umowy z Funduszem jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją miejsca udzielania świadczeń, oddziale wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ.
2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
4. Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ zgodnie z zakresem aplikacji na podstawie instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 lub 3 zależnie od dostawcy systemu.
5. W celu przygotowania formularza ofertowego należy:
a) Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ,
b) Wygenerować z Portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
c) Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
d) Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza ofertowego,
e) Wydrukować formularz ofertowy zgodny z wersją elektroniczną,
f) Zapisać formularz w formie elektronicznej.
6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 4 lub 5 zależnie od dostawcy systemu.

§ 4


W ramach procesu aneksowania umów, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stosuje się tryb uproszczony polegający na złożeniu przez Świadczeniodawcę ostatecznego, uzgodnionego z oddziałem wojewódzkim NFZ, poziomu finansowania w postaci formularza aktualizacyjnego. Formę elektroniczną przygotowuje się w aplikacji ofertowej lub jej wersji przeznaczonej do aneksowania umów. O szczegółach odnośnie aplikacji powiadomią na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie NFZ.

§ 5


Czynności niezbędne do przygotowania formularza aktualizacyjnego:
1. Świadczeniodawca ( zarówno oferent - ubiegający się o podpisanie umowy z Funduszem jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją miejsca udzielania świadczeń, oddziale wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ.
2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
4. Użytkownik, po zalogowaniu do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 2 lub 3 zależnie od systemu).
5. W celu przygotowania formularza aktualizacyjnego należy:
a) Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ w wersji przeznaczonej do aneksowania umów.
b) Wygenerować z Portalu i wczytać do ww. aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
c) Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
d) Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza aktualizacyjnego,
e) Wydrukować formularz aktualizacyjny zgodny z wersją elektroniczną,
f) Zapisać formularz w formie elektronicznej.
6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 4 lub 5 zależnie od dostawcy systemu.

§ 6


Czynności niezbędne do przygotowania wniosku w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:
1. Świadczeniodawca ( zarówno oferent - ubiegający się o podpisanie umowy z Funduszem jak i występujący w ofercie w charakterze podwykonawcy) nieposiadający jeszcze konta w internetowym systemie dostępowym wypełnia i składa we właściwym, zgodnie z lokalizacją miejsca udzielania świadczeń, oddziale wojewódzkim NFZ formularz rejestracyjny, udostępniony na stronach internetowych oddziału wojewódzkiego NFZ.
2. Na podstawie formularza rejestracyjnego i podpisanej umowy oddział wojewódzki NFZ przydziela Świadczeniodawcy login oraz hasło.
3. Świadczeniodawcy zarejestrowani w systemie informatycznym Funduszu w latach ubiegłych i posiadający konto dostępowe, korzystają z dotychczasowych loginów i haseł.
4. Użytkownik, po zalogowaniu się do Portalu, wprowadza bądź aktualizuje dane zgodnie z zakresem określonym w § 6 ust.1 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ i zgodnie z zakresem aplikacji (na podstawie instrukcji - załącznik nr 2 lub 3 zależnie od systemu).
5. W celu przygotowania formularza wniosku należy:
a) Pobrać i uruchomić program instalacyjny aplikacji ofertowej udostępniony przez oddział wojewódzki NFZ.
b) Wygenerować z Portalu i wczytać do aplikacji ofertowej plik z własnymi danymi, o których mowa w pkt. 4,
c) Wczytać definicję postępowania udostępnioną na stronach oddziału wojewódzkiego NFZ,
d) Wprowadzić pozostałe, wymagane dane formularza wniosku,
e) Wydrukować formularz wniosku zgodny z wersją elektroniczną,
f) Zapisać formularz w formie elektronicznej.
6. Czynności z pkt. 5 należy wykonać na podstawie załącznika nr 4 lub 5 zależnie od dostawcy systemu.

§ 7


Aneksowanie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna realizowane jest w trybie złożenia wniosku, który traktowany będzie jako aktualizacja danych.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wykaz Oddziałów Wojewódzkich NFZ
Załącznik nr 2 - Portal Świadczeniodawcy
Załącznik nr 4 - Konkurs ofert 2012
Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 9752
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2011