Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Rejestr oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.nr 210 poz 2135, art.23 ust.1), Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza informacje o prowadzonych przez poszczególnych świadczeniodawców listach oczekujących, liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie poszczególnych świadczeń zdrowotnych.

Ogólnopolska lista oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Dział poświęcony kolejkom oczekujących - Centrala NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej


Komunikat dla świadczeniodawców. Listy oczekujących - wytyczne
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca wszystkich świadczeniodawców do zapoznania się ze stroną internetową Ministerstwa Zdrowia, gdzie znajdują się wytyczne do Rozporządzenia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 9747
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004