Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki

System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) jest to narzędzie informatyczne udostępnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia służące do prowadzenia dokumentacji profilaktycznych programów zdrowotnych.


Informacje o programie

System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) jest narzędziem udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, służącym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.


W 2008 roku świadczeniodawcy ewidencjonują w SIMP następujące programy:
1. program profilaktyki chorób układu krążenia,
2. program profilaktyki raka szyjki macicy - procedura pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego,
3. program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny,
4. program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki,
5. program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy,
6. program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki

Podstawa: Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 65/2007/DSOZ, 66/2007/DSOZ, 69/2007/DSOZ z późniejszymi zmianami.

Moduły systemu
Moduly

Korzyści z centralnej bazy
* "wszyscy widzą to samo" - jednoznaczność informacji
* możliwość zestawień na całej populacji
* możliwość łączenia informacji z różnych źródeł
* aktualność informacji w czasie rzeczywistym
* wydajność - kto jest w SIMP i ile wykonał badań

Obsługa SIMP
* Wyszukiwanie uczestników badania - po numerze PESEL w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
* Weryfikacja warunków uczestnictwa w skriningu w bazie już wykonanych badań w ramach SIMP i bazie sprawozdawczej NFZ.
* Rejestracja ankiety.
* Wprowadzenie wyniku badania.
* Zatwierdzenie wyniku badania.
* Wydruki.

Pomoc do obsługi SIMP: swdSimpHelp.zip

Dostęp przez internet - Link: https://csm-swd.nfz.gov.pl/


Uprawnienia

Świadczeniodawcy, proszeni są o wyznaczenie pracownika który będzie pełnił rolę administratora kont pracowniczych. Administrator ten będzie nadawał uprawnienia wyznaczonym pracownikom świadczeniodawcy do pracy w systemie SIMP.
W celu założenia konta użytkownika Administrator może skorzystać z procedury wspierającej zakładanie użytkowników.
- Na ekranie logowania świadczeniodawcy jest link do aplikacji generującej loginy i hasła oraz drukującej wnioski - obsługuje to kandydat na użytkownika
- POW NFZ aktywuje konto na podstawie przesłanego (również w formie papierowej) wniosku, o czym wnioskodawca jest informowany e-mailem


zrzut


Informacje dla administratorów systemu SIMP

Świadczeniodawcy, którzy pełnią rolę administratora kont pracowniczych w systemie SIMP proszeni są o zapoznanie z dokumentem zakładania kont w ramach swojej jednostki Informacje (DOC) .
Formularz zgłoszenia założenia nowego użytkownika do systemu SIMP - Formularz (DOC) .


Dane adresowe

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania Świadczeń POW NFZ
tel. 017 86 04 164, e-mail: wydz_swiadczen@nfz-rzeszow.pl


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń POW NFZ
tel. 017 86 04 194, e-mail: monitoring@nfz-rzeszow.pl


Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrala NFZ
tel. 022 57 26 135, e-mail: dsz@nfz.gov.pl


Biuro Informatyki Centrala NFZ
tel. 022 57 26 173, e-mail: wsi@nfz.gov.pl


Pomoc Techniczna AGB SPIN: 032 35 95 259, 032 35 95 269
e-mail: simp@spinsa.pl

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
tel./fax: (017) 86 66 436, e-mail: wokpodkarpacie@wp.pl


Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina
35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2
tel./fax: (017) 86 66 275, e-mail: wok.podkarpacie@onet.eu

Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 41446
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004