Menu
Format otwarty
Świadczeniodawcy
Linki
Walidacja i weryfikacja sprawozdańINFORMACJE W SPRAWIE WALIDACJI I WERYFIKACJI

W zakresie problematyki merytorycznej

 • Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń:
  POZ: Tel. 17 86 04 158, 17 86 04 138, 17 86 04 135; monitoring_poz@nfz-rzeszow.pl, monitoring@nfz-rzeszow.pl
  AOS: 17 86 04 243,17 86 04 266; spec_ambulatoryjna@nfz-rzeszow.pl
  LSZ: oddziały szpitalne: 17 86 04 127; monitoring_szp@nfz-rzeszow.pl
  PSY: 17 86 04 239; monitoring_psy@nfz-rzeszow.pl
  REH: 17 86 04 131, 18 86 04 233; monitoring_reh@nfz-rzeszow.pl
  PRO: 17 86 04 194; monitoring_pro@nfz-rzeszow.pl
  SOK: 17 86 04 227; monitoring_sok@nfz-rzeszow.pl
  SPO i OPH: 17 86 04 159; monitoring_opd@nfz-rzeszow.pl

 • Dział Stomatologii:
  STM: 17 86 04 226; 17 86 04 191; 17 86 04 196; monitoring_stm@nfz-rzeszow.pl

 • Wydział Gospodarki Lekiem:
  LSZ: PT i chemioterapia 17 86 04 179; gosp_lekami@nfz-rzeszow.pl

 • Wydział ds. Służb Mundurowych:
  RTM: 17 86 04 200; sluzby_mundur@nfz-rzeszow.pl

 • Wydział Informatyki:
  W zakresie informacji technicznych: 17 86 04 107, 17 86 04 105; serwis@nfz-rzeszow.pl

Kontakt
Świadczeniobiorcy
Ubezpieczeni
Nasze zdrowie w UE
Inni o nas
 
licznik: 41441
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2003-2004