logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

INFORMACJA w sprawie komunikatów zwrotnych dotyczących kolejek oczekujących

wt 17 Mar 2015

Szanowni Państwo Świadczeniodawcy (wszyscy)

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina, że każdorazowo po przesłaniu jakichkolwiek danych z zakresu kolejek oczekujących należy sprawdzić czy zostały one poprawnie zaimportowane.

Błąd przy imporcie powoduje odrzucenie tych danych i może przyczynić się do nałożenia kary umownej zgodnie z § 29 ust. 1-7 oraz § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g „Ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

W przypadku braku możliwości odczytania ww. potwierdzenia w Państwa programach podajemy poniżej miejsce na Portalu Świadczeniodawcy, gdzie pliki z odpowiedzią są umieszczane niezwłocznie po przesłaniu przez świadczeniodawcę danych do POW NFZ.

Komunikat (PDF)

 

Autor: Krzysztof Wróbel Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności