Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o harmonogramie otwarcia złożonych ofert – Konkurs SPO 2017

czw 23 Lut 2017

Przewodniczący Komisji Konkursowej  wyznaczonej do  przeprowadzenia postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne  i opiekuńcze na rok 2017 i lata następne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1658) powołał zespoły i ustalił harmonogram otwarcia złożonych ofert.

  1. Harmonogram otwarcia ofert  –  Zespół 1
  2. Harmonogram otwarcia ofert  –  Zespół 2
  3. Harmonogram Otwarcia ofert  –  Zespół 3

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności