Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dot. weryfikacji danych w Portalu Świadczeniodawcy

wt 22 Lis 2016

W związku z procesem przygotowywania szablonów umów na rok 2017 prosimy Państwa  o niezwłoczną  weryfikację  elementów znajdujących się w Państwa Portalu Potencjału: dotyczących komórek organizacyjnych (zwracając szczególną uwagę na daty dostępności komórek, profili, sprzętu, personelu  - „data do…….”)                             

W związku z powyższym:

w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2016 i lata następne na pole „Data do".

Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki - harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność sprzętu.

Do szablonu umowy na rok 2017 przeniesiony zostanie potencjał dostępny  z datą   większą lub równą 01.01.2017  lub z dostępnością oznaczoną jako  „Do końca trwania umowy”. 

Jeżeli „data do” w Portalu Potencjału uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 01.01.2017 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2017 r.

 Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2017 rok prezentuje poniższy schemat.

 POTENCJAŁ

UMOWA 2016 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)

PORTAL POTENCJAŁU dane o potencjale w SOP
(data obowiązywania potencjału)

UMOWA 2017
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2016)

Przykład 1

bezterminowo

bezterminowo

Tak

Przykład 2

bezterminowo

np. 05.09.2017

(każda data większa lub równa 01.01.2017)

Tak

Przykład 3

bezterminowo

np. 31.12.2016

(każda data mniejsza od 01.01.2017)

Nie

Przykład 4

bezterminowo

np. 20.12.2016

(każda data mniejsza od 01.01.2017)

Nie

Przykład 5

31.12.2016

bezterminowo

Tak

Przykład 6

31.12.2016

np. 05.05.2018

(każda data większa lub równa01.01.2017)

Tak

Przykład 7

31.12.2016

np. 31.12.2016

(każda data mniejsza od 01.01.2017)

Nie

Przykład 8

31.12.2016

np. 20.12.2016

(każda data mniejsza od 01.01.2017)

Nie

Przykład 9

30.12.2016 i wcześniejsze

jakakolwiek data

Nie

 

W sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do),  miejsce realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa. Zakończenie aktualizacji danych podwykonawstwa przez podwykonawcę nastąpi do użyciu przycisku „Uaktualnij dane”- ( Portal świadczeniodawcy- Portal Potencjału - Umowy podwykonawstwa). W razie niezgodności proszę kontaktować się z podwykonawcą.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności