Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

czw 09 Lut 2017

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014.1980 ze zm.)

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie odwołuje postępowanie 09-17-000038/SPO/14/1/14.5171.027.04/01 ogłoszone w dniu
6 lutego 2017 r. w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

w zakresie: ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

na obszarze: 18 - PODKARPACKIE

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności