Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat - ogłoszenie nowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2016.

wt 19 Lip 2016

Informacja kierowana jest do podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na 2016 r.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, że – w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne – ogłoszone zostały nowe postępowania w sprawie zawarcia umów.

Kody i nazwy nowych postępowań:

1. Kod postępowania: 09-16-000057/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie nowe ZPO 2016 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

2. Kod postępowania: 09-16-000058/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie nowe ZPO 2016 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

3. Kod postępowania: 09-16-000059/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie nowe ZPO 2016 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

4. Kod postępowania: 09-16-000060/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie nowe ZPO 2016 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zamierzający złożyć wniosek o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na 2016 r. powinni przygotować go w oparciu o nową definicję postępowania.

Ogłoszenia i definicje postępowań zamieszczone są w Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2016.

Program Ofertowanie, instrukcja do programu Ofertowanie, instrukcja do Systemu Obsługi Potencjału są dostępne pod adresem:

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2015/kontraktowanie-2014-konkursy-ofert-rokowania-aplikacje/

Warunkiem przygotowania wniosku o zawarcie umowy jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie mają takiego dostępu, winny wystąpić o jego uzyskanie. Wnioskodawcy posiadający dostęp do Portalu Świadczeniodawcy, przed przygotowaniem wniosku o zawarcie umowy powinni zweryfikować dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pod adresem: 35‑032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności