Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-13-000154/LSZ/03/5/03.0000.346.02/1 wniesione przez Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Sp. z o.o., 09R/031114 36-060 Głogów Małopolski