Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich (nie wygasających z dniem 31.12.2012 r.) w podstawowej opiece zdrowotnej

Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 86/2012/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zaprasza Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy wieloletnie (nie wygasające z dniem 31.12.2012r.) w podstawowej opiece zdrowotnej do składania w siedzibie Oddziału Funduszu w terminie do 14 grudnia 2012 r. następujących dokumentów:

1. zał. Nr 12 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm.,
2. zał. Nr 13 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm.,
3. zał. Nr 15 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm.,
4. polisa OC,
5. załączniki nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn. zm., (oświadczenia o objęciu opieką)
6. ewentualne pełnomocnictwo,

Jednocześnie ze względu na krótki okres pozostający do końca roku kalendarzowego prosimy o złożenie w/w dokumentów w możliwie najszybszym terminie.

Kod postępowania – 09-13-00095/POZ/01/5/7 - świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki poz, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej,
Kod postępowania – 09-13-00096/POZ/0113/7 - świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, transport sanitarny w POZ – umowy zawarte po 01.01.2012