Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat w sprawie aneksowania umów wieloletnich na 2013 rok - aktualizacja danych Świadczeniodawców w Portalu

W związku ze zbliżającym się terminem aneksowania umów na 2013 rok, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie, przypomina o konieczności wcześniejszego zaktualizowania danych w Portalu Świadczeniodawcy (System Obsługi Potencjału), ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane formalno-prawne (rejestrowe - podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych), które mogły ulec zmianie w związku z realizacją zapisów ustawy o działalności leczniczej.

Dodatkowo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki:
- konfliktu harmonogramów" (nakładanie się czasu pracy, itp.),
- określonych dat dostępności personelu, sprzętu itp. (np. kiedy data 31.12.2012- została określona jako data końca dostępności,
- tzw. "konfliktu ustawowego" - art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podpisanie aneksów na rok 2013 do umów wieloletnich uwarunkowane będzie spełnieniem wymaganych warunków zawartych w stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia i zarządzeniach Prezesa NFZ właściwych dla danego rodzaju świadczeń.
Szczegółowa informacja o procesie aneksowania umów wieloletnich podana zostanie w odrębnym komunikacie.