Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący kontraktowania świadczeń poz - dotyczy umów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki, Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 86/2012/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zaprasza Świadczeniodawców, do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zakresach:

- świadczenia lekarza POZ,
- transport sanitarny w POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ,
- świadczenia położnej POZ,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej.

Na Portalu Świadczeniodawcy – w informatorze: Informator o postępowaniach na rok 2012 dostępna jest definicja postępowania 09-13-000097/POZ/0113/6

Jednocześnie informuję, że Świadczeniodawcy, których obecne umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. składają następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 16 do zarządzenia 85/2011/DSOZ zmieniony zarządzeniem /86/2012/DSOZ,
2. wnioskujący o transport sanitarny – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 85/2011/DSOZ
3. ewentualne pełnomocnictwo.

Zgodnie ze wspomnianym zaproszeniem, złożenie wniosku w terminie do 14.12.2012 r. gwarantuje ich terminowe rozpatrzenie przez OW NFZ. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.