Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania Nr 09-15-000001/RTM/16/1/18/23/01 wniesione przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, 09R/010006 38-600 Lesko, ul.Kazimierza Wielkiego 4