Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ratownicwo Medyczne

Ogłoszenie z dnia 29.10.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 31.07.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 01.09.2015 r.

Leczenie Szpitalne

Ogłoszenie z dnia 24.11.2014 r.

Ogłoszenie z dnia 15.01.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 25.03.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 14.05.2015 r.

Odwołanie postępowania 09-15-000022/LSZ/03/5/01 z dnia 14 maja 2015

Ogłoszenie z dnia 31.07.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 26.08.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 02.09.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 01.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 16.11.2015 r.

Odwołanie postępowania 09-15-000124/LSZ/03/1/03.4100.030.02/01 z dnia 16 listopada 2015

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Ogłoszenie z dnia 02.12.2014 r.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Ogłoszenie z dnia 07.05.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 25.08.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 11.09.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 07.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 16.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 04.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 05.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 09.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 16.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 17.11.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 18.11.2015 r.

Leczenie Stomatologiczne

Ogłoszenie z dnia 26.05.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 25.08.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 28.10.2015 r.

Profilaktyczne programy zdrowotne

Ogłoszenie z dnia 02.06.2015 r.

Rehabilitacja lecznicza

Ogłoszenie z dnia 15.09.2015 r.

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Ogłoszenie z dnia 08.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 29.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 10.11.2015 r.

Odwołanie postępowania z dnia 29.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 12.11.2015 r.

Opieka paliatywna i hospicyjna

Ogłoszenie z dnia 09.10.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 12.10.2015 r.