Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych - rehabilitacja lecznicza

Informuję, że w ogłoszonych w dniu 9.07.2018 r.  postępowaniach w trybie konkursu ofert  w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla zakresów świadczeń:

  • fizjoterapia ambulatoryjna – 1 zł
  • fizjoterapia domowa – 1 zł
  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym -1,11 zł
  • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym -1,11 zł