Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie z dnia 06.11.2020

Ogłoszenie z dnia 04.02.2021

Ogłoszenie z dnia 26.02.2021

Ogłoszenie z dnia 10.03.2021, zmiana terminu (informacja)

Ogłoszenie z dnia 13.04.2021

Ogłoszenie z dnia 14.05.2021, zmiana terminu (informacja)

Ogłoszenie z dnia 25.05.2021

Ogłoszenie z dnia 26.05.2021

Ogłoszenia z dnia 08.09.2021

Ogłoszenie z dnia 08.10.2021

Ogłoszenie z dnia 13.10.2021

Ogłoszenie z dnia 15.11.2021

REHABILITACJA LECZNICZA

Ogłoszenie z dnia 15.03.2021

Ogłoszenie z dnia 14.05.2021

Ogłoszenie z dnia 23.07.2021

Ogłoszenie z dnia 20.08.2021

Ogłoszenie z dnia 23.09.2021, zmiana terminu (informacja)

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020, odwołane (częściowo) - informacja

Ogłoszenie z dnia 12.11.2020

Ogłoszenie z dnia 10.02.2021

Ogłoszenie z dnia 08.03.2021

Ogłoszenie z dnia 28.05.2021, zmiana terminu (informacja)

Ogłoszenie z dnia 31.08.2021

Ogłoszenie z dnia 06.09.2021

Ogłoszenia z dnia 08.10.2021

Ogłoszenie z dnia 18.10.2021

LECZENIE SZPITALNE

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020

Ogłoszenie z dnia 05.01.2021

Ogłoszenie z dnia 01.02.2021

Ogłoszenia z dnia 05.05.2021

Ogłoszenia z dnia 22.06.2021

Ogłoszenie z dnia 22.07.2021, Informacja o odwołaniu

Ogłoszenia z dnia 02.08.2021

Ogłoszenie z dnia 12.08.2021

Ogłoszenie z dnia 15.09.2021

Ogłoszenia z dnia 19.10.2021

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Ogłoszenie z dnia 22.02.2021

Ogłoszenie z dnia 19.05.2021

Ogłoszenie z dnia 08.06.2021

Ogłoszenie z dnia 19.08.2021

Ogłoszenie z dnia 31.08.2021

Ogłoszenie z dnia 27.09.2021

Ogłoszenie z dnia 08.10.2021

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Ogłoszenie z dnia 17.02.2021, zmiana terminu (informacja)

Ogłoszenie z dnia 25.06.2021

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ogłoszenie z dnia 20.11.2020, odwołane (informacja)

Ogłoszenie z dnia 29.12.2020, zmiana terminu (informacja), ponowna zmiana terminu (informacja)