Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla lekarzy

Instrukcja uzyskania dostępu do systemu eWUŚ dla lekarzy (Portal Personelu):
1. W celu uzyskania dostępu do systemu eWUŚ należy uzupełnić elektronicznie wniosek o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ w Portalu Personelu: Administracja i opcje -> Zarządzanie upoważnieniami do korzystania systemu eWUŚ -> "Utwórz wniosek"
Wniosek ten zawiera:
- dane identyfikacyjne świadczeniodawcy/lekarza,
- oświadczenie o akceptacji regulaminu korzystania z systemu eWUŚ,
- zobowiązanie świadczeniodawcy/lekarza do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

2. Po weryfikacji wniosku oddział Funduszu wyda upoważnienie do korzystania z systemu eWUŚ, oraz automatycznie nada uprawnienia lokalnego administratora do systemu eWUŚ dla posiadanego przez lekarza użytkownika do Portalu Personelu.
UWAGA!!! Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają użytkownika do Portalu Personelu prosimy o aktywację swojego użytkownika. Szczegółowa procedura aktywacji konta do Portalu Personelu znajduje się na naszej stronie internetowej.

3. Lekarze posiadający uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ mogą dokonywać zapytań poprzez przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/;
Szczegółowe informacje dotyczące zalogowania się do systemu eWUŚ znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji eWUŚ - Jak zalogować się do systemu eWUŚ

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej prosimy wyjaśniać z przedstawicielami POW NFZ tel. 17 86 04 195