Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

NIE NALEŻY BAĆ SIĘ "CZERWONEGO EKRANU" W SYSTEMIE eWUŚ

"Zielony ekran" w systemie eWUŚ oznacza, że Fundusz potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.
Natomiast "Czerwony ekran" oznacza jedynie, że Fundusz nie może w tym dniu potwierdzić jego uprawnień.
Nie oznacza, że pacjent takiego prawa nie ma!

Jeżeli pacjent wie, że posiada prawo do świadczeń, powinien zostać przyjęty i nie może być odesłany tylko dlatego, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień! W takim przypadku należy zawsze poprosić pacjenta o dokument potwierdzający uprawnienia (taki, jak dotychczas) lub o złożenie stosownego oświadczenia.
W przypadku udzielenia świadczenia na podstawie:
- potwierdzenia otrzymanego z systemu eWUŚ
- okazanego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
- złożonego oświadczenia

NFZ zawsze zapłaci świadczeniodawcy za świadczenie (jeżeli zostało zrealizowane w ramach zawartej umowy).

Jeżeli Świadczeniodawca widzi w systemie eWUŚ "czerwony ekran", powinien poinformować pacjenta, żeby wyjaśnił kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek – pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, gdy jest emerytem lub rencistą, ewentualnie zgłosić się do właściwego Oddziału NFZ w celu wyjaśnienia.
Gdy "czerwony ekran" w systemie eWUŚ dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonej należy poinformować, by osoba ta upewniła się, czy została zgłoszona do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego. Taka sytuacja dotyczyć może np. studenta, który pracował w czasie wakacji i nie został ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego rodzica albo dziecka osoby ubezpieczonej, która zmieniła pracę i nie poinformowała pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia.