logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie z dnia 06.11.2020

REHABILITACJA LECZNICZA

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020 - odwołane (częściowo) - informacja

Ogłoszenie z dnia 12.11.2020

LECZENIE SZPITALNE

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

REHABILITACJA LECZNICZA

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Ogłoszenie z dnia 02.11.2020

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ogłoszenie z dnia 20.11.2020 - odwołane  (informacja)