Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Decyzja administracyjna dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 04.05.2023 – 30.06.2023, prowadzonego w trybie konkursu ofert Nr 09-23-000301/REH/05/1/01