Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Decyzja administracyjna dotycząca odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 01.07.2023 do 30.06.2033, prowadzonego w trybie konkursu ofert Nr 09-23-000342/SOK/11/1/11.0000.048.0