Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

01 - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

02 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

03 - LECZENIE SZPITALNE

 

04 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

 

05 - REHABILITACJA LECZNICZA

 

07 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 

10 - PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 

11 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

 

14 - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

 

15 - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

 

18 - PROGRAMY PILOTAŻOWE