logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Nowy wzór karty EKUZ dla pacjentów z UK wydawany od 01.02.2020 r.

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Rząd Zjednoczonego Królestwa zmodyfikował wzór obecnie wydawanych kart EKUZ UK, w celu odzwierciedlenia nowego stanu. Zmiany będą dotyczyły nowo wydanych kart oraz kart wymienianych, dla których wnioski złożono od 1 lutego 2020 r. Zmiany będą odzwierciedlać status Zjednoczonego Królestwa jako państwa trzeciego uczestniczącego w systemie EKUZ i są podobne do podejścia przyjętego przez Szwajcarię i Liechtenstein.