Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji

W ramach doskonalenia systemów informatycznych NFZ od dnia 19.10.2009 roku wprowadzane są, obowiązujące na terenie całego kraju, techniczne warunki walidacji sprawozdań za wykonane usługi. Reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Komunikaty Centrali NFZ:

- Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji oraz Systemu Dodatkowej Weryfikacji Świadczeń Zdrowotnych KOMUNIKATY CENTRALI

- Komunikat DSOZ - informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń z dnia 21.01.2016 r.

- Komunikat  dotyczący sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) z dnia 26.06.2015 r.

- Informacja dla świadczeniodawców dotycząca wymogu przekazania danych o adresie zamieszkania w kontekście świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, udzielonych osobie bezdomnej z dnia 30.03.2015 r.

- Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r.

- Komunikat dla świadczeniodawców dot. rozliczenia świadczeń z wykorzystaniem dynamicznej taryfy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2015 r.

- Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w sprawozdawczości od 1 stycznia 2015 r.

- Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych z dnia 2.10.2014 r.

- Komunikat w sprawie sprawozdawania w raportach statystycznych umiejscowienia wykonania świadczeń stomatologicznych z dnia 9.05.2014 r.

- Komunikat dotyczący Typu zestawu świadczeń (tryb realizacji świadczeń) z dnia17.02.2014 r.

- Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń z dnia 31.01.2014 r.

- Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych z dnia 13.09.2013 r.

- Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

- Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w 2013 r. z dnia 15.01.2013 r.

- Komunikat dotyczący przekazywania danych statystycznych za 2013 r. z dnia 04.01.2013 r.

- Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący terminu uruchomienia weryfikacji wstecznej z dnia 01.02.2013

- Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) z dnia 16.06.2011 r.

- Komunikat w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień (nie dotyczy psychiatrycznych zakładów opieki długoterminowej) z dnia 16.06.2011

- Informacja dotycząca zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię z 1.04. 2011 r.

- Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 marca 2011 r.

- Informacja w sprawie dodatkowych danych rejestrowanych w związku z cyklem leczenia, w ramach którego udzielono kilku świadczeń z dnia 07.02.2011 r.

- Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 (nowelizacja z dnia 04.02.2011 r.)

- Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w roku 2011 z dnia 28.12.2010 r.

- komunikat z dnia 28.12.2010 Modyfikacja systemów informatycznych w związku z likwidacją II fazy

- Komunikat POW NFZ z dnia 27.12.2010 w związku z likwidacją II fazy

- Zasady sprawozdawania hospitalizacji osób skierowanych sądownie do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego z 11.12.2010 r.

- Komunikat z dnia 10.11.2010 r. dotyczący rehabilitacji neurologicznej

- Komunikat z dnia 15.06.2010 r. dotyczący chemioterapii

- Komunikat z dnia 05.05.2010 r. dotyczący kodów rozliczeń specjalnych

- Komunikat z dnia 12.03.2010 r. dotyczący przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku.

 - Komunikat z dnia 09.02.2010 r. dotyczący Rozliczania sesji psychoterapeutycznych