logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Drukuj

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne na Podkarpaciu

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - tabela (PDF)
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy - tabela (etap podstawowy) (PDF)
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy - tabela (etap diagnostyczny i pogłębionej diagnostyki) (PDF)
  • Program profilaktyki raka piersi - tabela (PDF)
  • Wykaz gmin objętych programem profilaktyki raka piersi - świadczenia w mammobusach (PDF)
    Harmonogram mammobusów (PDF)

Komunikat dotyczący audytu mammografii

1. Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi w Polsce wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

2. Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi na Podkarpaciu wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

3. Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

4. Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy na Podkarpaciu wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

5. Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia na Podkarpaciu wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

6. Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce wg stanu na 01.01.2021 (PNG)

Materiały informacyjne o kampanii do pobrania:
- Logo Cztery pory roku dla zdrowia (JPG)
- Logo Życie jest bezcennym darem (JPG)
- Logo Życie jest bezcennym darem II (JPG)