Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Drukuj

Cztery pory roku dla zdrowia - profilaktyczne programy zdrowotne

Wykaz placówek realizujących programy profilaktyczne na Podkarpaciu

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - tabela (PDF)
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy - tabela (etap podstawowy) (PDF)
  • Program profilaktyki raka szyjki macicy - tabela (etap diagnostyczny i pogłębionej diagnostyki) (PDF)
  • Program profilaktyki raka piersi - tabela (PDF)
  • Wykaz gmin objętych programem profilaktyki raka piersi - świadczenia w mammobusach (PDF)
    Harmonogram mammobusów (PDF)

Komunikat dotyczący audytu mammografii

1. Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi w Polsce wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

2. Objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi na Podkarpaciu wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

3. Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

4. Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy na Podkarpaciu wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

5. Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia na Podkarpaciu wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

6. Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia w Polsce wg stanu na 01.04.2021 (załącznik: format PNG, rozmiar 15kB)

Materiały informacyjne o kampanii do pobrania:
- Logo Cztery pory roku dla zdrowia (JPG)
- Logo Życie jest bezcennym darem (JPG)
- Logo Życie jest bezcennym darem II (JPG)