logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO OPIEKI KOORDYNOWANEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ  „POZ PLUS”

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, że działając podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 j.t. z późn. zm.) ogłosił konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2018 dostępna jest definicja postępowania:

09-18-000309/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13

Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy do wzięcia udziału.

Termin składania ofert 26 kwietnia 2018 r.

 

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że informacje dla świaczeniodawców dotyczące organizacji i finansowania świadczeńopieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "pakietu onkologicznego" udzielają następujące osoby:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń i Obłsugi Umów

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Izabela Markiewicz Izabela.markiewicz@nfz-rzeszow.pl 178604184

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Agnieszka Kruk agnieszka.kruk@nfz-rzeszow.pl 178604104

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Paweł Wojtowicz paweł.wojtowicz@nfz-rzeszow.pl 178604123

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń

W zakresie lecznictwa szpitalnego
    Lilianna Fidor lilianna.fidor@nfz-rzeszow.pl 178604160

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
    Anna Chłanda anna.chlanda@nfz-rzeszow.pl 178604243

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
    Elżbieta Ożdzyńska elzbieta.ozdzynska@nfz-rzeszow.pl 178604158

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Wyrobów Medycznych (środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne)
    Bożena Kloc bozena.kloc@nfz-rzeszow.pl 178604197

Wydział Gospodarki Lekami
    Annetta Ossowska-Bieniek annetta.ossowska@nfz-rzeszow.pl 178604179

Wydział Informatyki (zmiany techniczne związane z wprowadzeniem nowego obowiązku sprawozdawczego)
    Iwona Kurc iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl 178604105
    Katarzyna Dyrak katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl 178604124

 


1  2  3  4  5